Νέα εγκύκλιος για ειδική ενίσχυση βάμβακος και συνδεδεμένες έτους 2020 | PellaNews

Νέα εγκύκλιος για ειδική ενίσχυση βάμβακος και συνδεδεμένες έτους 2020

Πρόκειται για την τυπική καθιερωμένη εγκύκλιο, που εκδίδεται κάθε χρόνο, και προσδιορίζει τις υποχρεώσεις των παραγωγών προκειμένου να τύχουν των σχετικών ενισχύσεων, καθώς τα ποσά αυτά βγαίνουν λίγο πριν πληρωθεί κάθε συνδεδεμένη από τον Φεβρουάριο, δηλαδή και μετά.

Ανζητήστε τις σελίδες με τη σχετική εγκύκλιο. 

πηγή: agronews.gr