Νέες αποφάσεις για συνδεδεμένες σε κτηνοτροφία, μήλα, τεύτλα και συμπύρηνα ροδάκινα | PellaNews

Νέες αποφάσεις για συνδεδεμένες σε κτηνοτροφία, μήλα, τεύτλα και συμπύρηνα ροδάκινα

Με νέες αποφάσεις που αναρτήθηκαν στην Διαύγεια καθορίστηκε ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε βοοειδή, αιγοπρόβατα, μήλα, ζαχαρότευτλα και συμπύρηνα.

Θυμίζουμε πως ήδη είχαν αναρτηθεί αντίστοιχες αποφάσεις για βιομηχανική τομάτα, κορινθιακή σταφίδα, πορτοκάλια προς χυμοποίηση και καρπούς με κέλυφος, καθώς και οι αποφάσεις για την συνδεδεμένη βοείου και τους ελαιοκαλλιεργητές του Αιγαίου.

Όσον αφορά τις νέες αποφάσεις έχουμε τα εξής δεδομένα:

-Στα 1.750 ευρώ/εκτάριο (ή 175 ευρώ/στρέμμα) καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαρότευτλων.

-Στα μήλα ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το 2021 καθορίστηκε στα 3.854.643 ευρώ και για το έτος 2020 στα 3.914.336 ευρώ. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των μήλων είναι οι γεωργοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καλλιεργούν μήλα σε επιλέξιμες εκτάσεις. Ο γεωργός, ο οποίος δεν τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας της παρούσας δεν μπορεί να λάβει την εν λόγω ενίσχυση.

-Στα συμπύρηνα ροδάκινα ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το 2021 καθορίζεται στα 2.821.043 ευρώ και για το για το 2020 στα 2.864.729 ευρώ.

-Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην κτηνοτροφία για το 2021 είναι στα 2.717.524 ευρώ για τα βοοειδή και στα 539.650 ευρώ για τα αιγοπρόβατα, ενώ για το 2019 και το 2020 ανέρχεται σε 2.759.607 ευρώ (βοοειδή) και 548.007 ευρώ (αιγοπρόβατα), αντίστοιχα.

agro24.gr