Ν. Μηνάς: «Το έργο των προκαταβολών από τον ΕΛΓΑ θα πραγματοποιηθεί στο 100% για πρώτη φορά στα χρονικά»! | PellaNews

Ν. Μηνάς: «Το έργο των προκαταβολών από τον ΕΛΓΑ θα πραγματοποιηθεί στο 100% για πρώτη φορά στα χρονικά»!

του Παύλου Νεκτάριου Παπαδόπουλου

Με µία προκαταβολή του 40% του ποσοστού ζηµιάς που έχει προσδιορισθεί ανά υποκατάστηµα ΕΛΓΑ και σε πρώτη φάση µόνο για τα συµπύρηνα (ροδάκινα, νεκταρίνια, δαµάσκηνα, κεράσια) το νωρίτερο την ερχόµενη Παρασκευή ή τις πρώτες µέρες του Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωµές των αποζηµιώσεων για τον παγετό της άνοιξης.

Αυτήν την είδηση αλιεύσαμε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας στην εφημερίδα Agrenda και αμέσως αναδημοσιεύσαμε στο pellanews.gr, μιας και υπάρχει και σχετική τροπολογία.

Στόχος, όπως καταγράφεται, είναι να µπουν έστω κάποια χρήµατα, αφενός για να µην υπάρχουν αντιδράσεις από τον αγροτικό κόσµο και αφετέρου για να «καλυφθούν» οι δηλώσεις-δεσµεύσεις του υπουργού Σπήλιου Λιβανού για πληρωµή µέχρι τέλος του µήνα. Ωστόσο η πληρωµή ακόµα και των προκαταβολών έχει πολύ δρόµο µπροστά.

Τα δεδοµένα, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, έχουν ως εξής: Μετά την κατάθεση της απαραίτητης τροπολογίας τελευταία στιγµή, το απόγευµα της 20ης Ιουλίου, ακολουθεί η ψήφισή της και η δηµοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Όσον αφορά τα χρήµατα έχουν προεγκριθεί 155 εκατ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να µεταφερθούν στο λογαριασµό του ΕΛΓΑ, µε τον φορέα να χρειάζεται µέχρι και τρεις µέρες για να «γράψει» την πληρωµή. Πληροφορίες από τον φορέα αναφέρουν ότι σε αυτή την πρώτη πληρωµή θα µπουν λιγότερα χρήµατα από όσα έχουν ανακοινωθεί. Σε δεύτερη φάση και µετά τις 10 Αυγούστου θα βγει µια δεύτερη παρτίδα προκαταβολών µε τα υπόλοιπα προϊόντα, κατά την ίδια λογική του γενικού µέσου όρου ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η διαδικασία των προκαταβολών θα συνεχιστεί µέχρι το τέλος Οκτωβρίου, όπως άλλωστε προβλέπεται και στην τροπολογία, που ορίζει ως «δικλείδα ασφαλείας» για την πίστωση της προκαταβολής του 40% το αργότερο µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.

Εν τω µεταξύ, και ενώ ο ΕΛΓΑ ανακοινώνει την απελευθέρωση 2,4 εκατ. ευρώ για την πρόσληψη 140 γεωπόνων και 10 κτηνιάτρων προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εκτιµήσεων των ζηµιών του παγετού, θα γίνονται οι εξατοµικεύσεις. ∆εν είναι λίγες άλλωστε οι περιοχές στις οποίες οι εκτιµήσεις είναι ακόµα σε αρχικό στάδιο. Αυτό σηµαίνει ότι µετά τις «οριζόντιες» προκαταβολές, από Νοέµβριο θα ξεκινήσει η διαδικασία των εκκαθαρίσεων, που πλέον θα αφορούν ατοµικά κάθε πληγέντα παραγωγό ανά είδος καλλιέργειας. 

***Ειδικότερα, η τροπολογία έχει ως εξής:

 «1. Ειδικά για τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η.2.2021 έως και την 20η.4.2021 σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, λόγω της µοναδικής φύσης του στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων, ισχύουν τα εξής:

α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζηµίωσης ανά αγροτεµάχιο δύναται να ανέρχεται έως το 100% της ασφαλιζόµενης αξίας της παραγωγής του αγροτεµαχίου που ζηµιώθηκε. 

β) Ο ΕΛΓΑ µπορεί µέχρι 31 Οκτωβρίου 2021, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έως  40% της εκτιµηθείσας αποζηµίωσης, την οποία δικαιούνται, και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζηµιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση.

γ) Κατά όµοιο τρόπο µε εκείνο της περ. β΄ δύνανται να λαµβάνουν προκαταβολές µέχρι 40% της εκτιµηθείσας αποζηµίωσης, όσοι υπέστησαν ζηµιές στις καλλιέργειες που ήταν σε προανθικό στάδιο, από την 15η.2.2021 έως και την 20η.4.2021, το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ.

 «Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 (Α’ 160) διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Ως ανώτατο όριο αποζηµίωσης το οποίο µπορεί να καταβάλει ο ΕΛΓΑ στους δικαιούχους ορίζεται η µεγαλύτερη αποζηµίωση που µπορεί να δοθεί µε βάση τους κανονισµούς ασφάλισης που ισχύουν κάθε φορά, δεν µπορεί όµως να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο και ανά έτος τις 70.000 ευρώ. Με ΚΥΑ και µετά από εισήγηση του ∆Σ του ΕΛ.Γ.Α., στις περιπτώσεις ζηµιών κατά την εκδήλωση των φυσικών κινδύνων των περ. α’, β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 5, το ποσό της αποζηµίωσης υπολογίζεται µέχρι το τριπλάσιο του ανωτέρου ορίου».

Η ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Άμεση ήταν η αντίδραση των δενδροκαλλιεργητών μετά την ρεπορτάζ του agronews και την αναδημοσίευση του pellanews.gr, καθώς δεχτήκαμε πολλά τηλέφωνα για διευκρινήσεις.

Έτσι, σε τηλεφωνική επικοινωνία της ΠΕΛΛΑNEWS με τον Πρόεδρο των Συνεταιρισμών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας,  υπήρξε η διαβεβαίωση πως «θα υλοποιηθεί στο εκατό τοις εκατό(100%) το έργο των προκαταβολών, μια προκαταβολή που όμοια της ποτέ δεν έχει πραγματοποιηθεί».

Όπως τονίζει ο Νίκος Μηνάς «το έργο αυτό έγινε νόμος του κράτους μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, διότι είχε τεθεί πλέον θέμα επιβίωσης των δενδροκαλλιεργητών. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η συνεργασία των Βουλευτών, του Αντιπεριφερειάρχη, του ΕΛΓΑ , της Διεπαγγελματικής  Πυρηνοκάρπων και του ΣΕΑΣ Νομού Πέλλας».

Ο κ. Μηνάς σημείωσε ότι «την προκαταβολή θα εισπράξουν όλοι όσοι έχουν κάνει δήλωση ζημίας». Μία δεύτερη διαβεβαίωση που έδωσε ήταν πως «στην πρώτη πληρωμή των προκαταβολών θα είναι όλα τα πυρηνόκαρπα. Τέλος «ευχαρίστησε τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ για την ευαισθησία  που έδειξαν στον πρωτογενή τομέα και υλοποίησαν όλες τους τις δεσμεύσεις».