Ο καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας μιλάει για τις ορθές πρακτικές στην κτηνοτροφία βάση του προγράμματος Life+Forage4Climate | PellaNews

Ο καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας μιλάει για τις ορθές πρακτικές στην κτηνοτροφία βάση του προγράμματος Life+Forage4Climate

Ο ομ. καθηγητής κ. Γεώργιος Ζέρβας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο ομ. καθηγητής κ. Γεώργιος Ζέρβας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος  Life+Forage4Climate  που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να αναδείξει εναλλακτικά συστήματα παραγωγής χονδροειδών ζωοτροφών για διατροφή γαλακτοπαραγωγών ζώων, με χαμηλότερη παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου και μεγαλύτερη δέσμευση οργανικού άνθρακα από το έδαφος στην Ευρώπη και τις Μεσογειακές χώρες. Το πρόγραμμα Forage4climate φιλοδοξεί να διαδώσει μία πρακτικά εφαρμόσιμη τεχνική διαδικασία μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου που εκλύονται από δραστηριότητες που συνδέονται με τη χρήση της γης για παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών που προορίζονται για διατροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων στην ηπειρωτική Ευρώπη και γαλακτοπαραγωγών αιγοπροβάτων στις Μεσογειακές Ευρωπαϊκές χώρες· όπως γίνεται αντιληπτό, η Ελλάδα είναι μια από αυτές που επωφελούνται.

Ο κ. Ζέρβας ανέλυσε τα μέχρι στιγμής στοιχεία του προγράμματος στην ημερίδα του Ινστιτούτου Παραλίμνης στα Γιαννιτσά την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019. Το Ινστιτούτο συμμετέχει στο πρόγραμμα και ιδιοπαράγει το 100% των χονδροειδών ζωοτροφών που χρησιμοποιεί για τη διατροφή του ζωικού κεφαλαίου και μέρος των συμπυκνωμένων ζωοτροφών (καρπό αραβόσιτου, κρίθης, σίτου).

Παρακολουθείστε όλα όσα είπε ο κ. Ζέρβας στα παρακάτω βίντεο