Πώς κατανέμονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στη χώρα μας | PellaNews

Πώς κατανέμονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στη χώρα μας

Τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας για το έτος 2018 δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η καλλιεργούμενη γεωργική έκταση (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) κατά το έτος 2018 ανήλθε σε 32 εκατ. στρέμματα.

Συγκεκριμένα:

το 53,4% της καλλιεργούμενης έκτασης χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες

το 1,9% για κηπευτικές

το 33,7% για μόνιμες καλλιέργειες και

το 11,0% ήταν αγραναπαύσεις

Επισημαίνεται επίσης η αύξηση κατά 20,6% των εκτάσεων με καλλιέργειες αρωματικών φυτών σε σχέση με το 2017 και η “κατάκτηση” της πρώτης θέσης από τους ελαιώνες οι οποίοι ξεπέρασαν τη συνολική έκταση των σιτηρών.

πηγή: ellinikigeorgia.gr