Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα για τα Σχέδια Βελτίωσης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | PellaNews

Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα για τα Σχέδια Βελτίωσης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα με τους ενταγμένους δικαιούχους των δράσεων 4.1.1. και 4.1.3. των Σχεδίων Βελτίωσης (υπομέτρο 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Συνολικά στη δράση 4.1.1. εντάσσονται περί τα 2.016 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ για τη δράση 4.1.3. εντάχθηκαν 88 νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η συνολική δημόσια δαπάνη για τις ανέρχεται σε 131.113.815,44 ευρώ.