Τι προβλέπει η τροπολογία για τον ΕΛΓΑ που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή | PellaNews

Τι προβλέπει η τροπολογία για τον ΕΛΓΑ που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες διατάξεις». Σε αυτό το νομοσχέδιο, που αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τις 9 το βράδυ απόψε, έχει συμπεριληφθεί η Τροπολογία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, για τον ΕΛΓΑ. Την τροπολογία θα υποστηρίξει εντός Βουλής ο υφυπουργός, Κώστας Σκρέκας και αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Άρθρο 1

Ρυθμίσεις Θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω εντόνων καιρικών φαινομένων

1. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» από την 17η.9.2020 έως και τηv 20ή.9.2020, λόγω της μοvαδικής φύσης του, και τις σuνεπακόλουθες πλημμύρες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Ηλείας, Αχαΐας, Κορινθίας, Λευκάδας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας:

α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο καθορίζεται στο 100% της ασψαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίουποu ζημιώθηκε, κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του v. 3877/2010 (Α' 160) και της παρ. 2 του άρθρου 23 της υπ' αρ. 157502/27.7.2011 (B' 1668) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροψίμων.

β) Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης που δικαιούνται και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση της Παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ' αρ. 157502/27.7.201I κοινής υπουργικής απόΦασης, της παρ. 1 του άρθρου 20 της υπ' αρ. 257501/27.7.2012 (Β' 1669) κοινής απόφασης των Υπουργών Oικονομικώv και Αyροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 425/42522/20.05.2013 (B' 1239) κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων.

γ) Οι ασφαλισμένοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των τελών εκτίμησης της παρ. 5 του άρθρου 15 της υπ' αρ. 157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόψασης και της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ' αρ. 157501/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης.