Το ρίσκο των εφοδίων η διάρκεια της ανόδου στα εμπορεύματα και οι καλλιεργητικές επιλογές της χρονιάς | PellaNews

Το ρίσκο των εφοδίων η διάρκεια της ανόδου στα εμπορεύματα και οι καλλιεργητικές επιλογές της χρονιάς

Με την αγορά αγροτικών εµπορευµάτων να σχηµατίζει ιστορικά υψηλά στις εκτατικές καλλιέργειες όπως το σκληρό σιτάρι (540 ευρώ/τόνος Φότζια), το καλαµπόκι (293 ευρώ/τόνος Μπολόνια) και το βαµβάκι (105 σεντς/λίµπρα στη Νέα Υόρκη), εξωγενείς παράγοντες όπως η ενεργειακή κρίση και η συµφόρηση στον κλάδο των µεταφορών έρχονται να αποσυντονίσουν την κούρσα ανόδου, στέλνοντας στα ύψη τις τιµές των λιπασµάτων. Ήδη διατυπώνονται ανησυχίες και αιτήµατα ειδικών ενισχύσεων προς τους αγρότες της Ευρώπης προκειµένου να µπορέσουν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Οι πιο πρόσφατες µετρήσεις της Κοµισιόν παραθέτουν ποσοστιαία αύξηση 38% στο κόστος της ενέργειας, ενώ στις τιµές λιπασµάτων η αύξηση αγγίζει το 78%. Το ρίσκο λοιπόν που περιγράφουν παραγωγοί στην Agrenda, έχει να κάνει µε την υποστήριξη των καλλιεργειών µε υψηλό αντίτιµο στα εφόδια για την παραγωγή που θα διαθέσουν του χρόνου. Ο δηµόσιος διάλογος δεν έχει καταλήξει ακόµα σε ένα συµπέρασµα για το αν οι κορυφές των τιµών στα αγροτικά εµπορεύµατα ήρθαν για να µείνουν, σε περίπτωση ενός παρατεταµένου κύκλου ανόδου ή αν πρόκειται για µια κερδοσκοπική φούσκα που θα σκάσει τους επόµενους µήνες.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν όσοι από την περασµένη άνοιξη µιλούσαν για κύκλο ανόδου στα αγροτικά εµπορεύµατα, τότε τα πράγµατα είναι πιο απλά, αφού το ενδεχόµενο αυτό συνεπάγεται υψηλές τιµές που θα απορροφήσουν τις ανατιµήσεις.

Τι γίνεται όµως στην περίπτωση που η πτώση µετά την άνοδο µεσολαβήσει προτού εξοµαλυνθεί η αγορά ενέργειας και λιπασµάτων; Ένας ακόµα προβληµατισµός έχει να κάνει και µε την επιλογή της καλλιέργειας, αφού δεν έχουν όλες τις ίδιες απαιτήσεις σε εισροές. Φυσικά ακόµα και για το σκληρό σιτάρι, προκειµένου να επιδιωχθούν αποδόσεις πάνω από 700 κιλά το στρέµµα, απαιτούνται συστηµατικές παρεµβάσεις. Ακόµα πιο απαιτητικό είναι το κόστος για το καλαµπόκι, µε το βαµβάκι να έρχεται δεύτερο.

Τη δύσκολη κατάσταση στις αγροτικές αγορές περιγράφει σε υπόµνηµά της η αντιπροσωπεία της Πολωνίας στο Συµβούλιο των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ έγινε την περασµένη ∆ευτέρα 11 και Τρίτη 12 Οκτωβρίου στο Λουξεµβούργο. «Ο αντίκτυπος της κρίσης λιπασµάτων θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη την οικονοµία, και θα οδηγήσει σε κοινωνικές αναταραχές» επισηµαίνει µεταξύ άλλων το υπόµνηµα.

Πλέον διατυπώνεται ξεκάθαρα το αίτηµα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε συγκεκριµένες ενέργειες είτε για τη σταθεροποίηση των τιµών είτε για την προσωρινή αντιστάθµιση του υψηλού κόστους των λιπασµάτων.

Οι τιµές φυσικού αερίου κλείνουν εργοστάσια

Η αγορά λιπασµάτων εµφανίζει έντονη µεταβλητότητα λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων, των διακοπών λειτουργίας εργοστασίων, εµπορικών κυρώσεων και του αυξανόµενου κόστους ενέργειας στην Ευρώπη και την Κίνα, αυξάνοντας τις τιµές σε επίπεδα που έχουν να ακουστούν από την προηγούµενη παγκόσµια οικονοµική κρίση, καταγράφει το Bloomberg. Η ενεργειακή κρίση σε Ασία και Ευρώπη έχει δηµιουργήσει µια κρίσιµη κατάσταση για τη βιοµηχανία λιπασµάτων, τη στιγµή που εταιρείες όπως η CF Industries Holdings Inc. και η Yara International ASA αναγκάστηκαν να κλείσουν τα εργοστάσια ή να µειώσουν παραγωγή καθώς οι τιµές του φυσικού αερίου, της κύριας πρώτης ύλης για τα αζωτούχα λιπάσµατα, έχουν αυξηθεί. Η άνοδος των τιµών των πρώτων υλών για τα προϊόντα θρέψης που θεωρείται ζωτικής σηµασίας για την παραγωγή τροφίµων προκαλεί ανησυχίες για µεγαλύτερο πληθωρισµό, αναφέρει.

 

Από agronews