Το Pebbling (Δερμάτωση) των κερασιών | Page 2 | PellaNews

Το Pebbling (Δερμάτωση) των κερασιών

Κωνσταντίνος Καζαντζής1, Παναγιώτης Ξαφάκος2

1: ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ”, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας

2: Ειδικός Δενδροκόμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 76, Σκύδρα

 

Το Pebbling (Δερμάτωση, θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε στην ελληνική), είναι μια ανωμαλία της φυσιολογίας των καρπών κερασιάς, που εμφανίζεται σποραδικώς και στη χώρα μας και μάλιστα δεν θα τη λέγαμε και σπάνια σε κάποιες περιπτώσεις. Πριν λίγα χρόνια στις Η.Π.Α., θεωρούνταν ως τυχαία εμφανιζόμενο χαρακτηριστικό κάποιων ποικιλιών και δεν χαρακτηρίζονταν ως ζημία. Κατηγοριοποιήθηκε ως φαινόμενο σε πρόσφατες μελέτες, αφήνοντας όμως πολλά αναπάντητα ερωτήματα και σκιές, όπως θα δούμε παρακάτω.

Το Pebbling χαρακτηρίζεται από τραχύτητα της επιφάνειας του καρπού (δερμάτωση), με εναλλασσόμενες περιοχές βύθισης και ανύψωσης της επιδερμίδας, δίνοντας σ’ αυτόν μια εμφάνιση γλυπτού και απώλεια λάμψης που μειώνει την εμφάνιση φρεσκάδας του φρούτου ή συρρίκνωση του καρπού σε ακραίες περιπτώσεις. Η ένταση και η έκταση επί της επιφάνειας του καρπού που καταλαμβάνει το φαινόμενο, είναι ποικίλη.

Άλλες ονομασίες της ανωμαλίας από τους ερευνητές, που έχουν δοθεί στο φαινόμενο κατά καιρούς, είναι “φλούδα πορτοκαλιού” / orangepeel, “δέρμα σαύρας” / lizardskin και “δέρμα αλιγάτορα” / alligatorskin.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις εμφάνισης του φαινομένου. Η προσυλλεκτική εμφάνιση, ενόσω οι καρποί βρίσκονται αναρτημένοι στο δένδρο, η οποία περίπτωση είναι η συχνότερη στη χώρα μας (παρατηρήσεις Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.) και η μετασυλλεκτική εμφάνιση, κατά τη διάρκεια της συντήρησης στους ψυκτικούς χώρους (συνθήκες τροποποιημένης ατμόσφαιρας), η οποία περίπτωση είναι η συχνότερα αναφερόμενη στις χώρες του εξωτερικού. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την ανωμαλία της φυσιολογίας της κερασιάς Pitting ή Επιφανειακή Κηλίδωση.

Η προσυλλεκτική εμφάνιση του φαινομένου παρατηρήθηκε από το Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. (Ι.Γ.Β.&Φ.Π. / ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) σε ορισμένες ποικιλίες κερασιάς στη χώρα μας. Φαίνεται να εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα (κατά περίπτωση) στην ποικιλία BlackStar, καθώς και σπανίως σε άλλες ποικιλίες όπως η Τραγανά Εδέσσης, η Regina κ.ά.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη οδηγία για την αποτροπή της προσυλλεκτικής εμφάνισης του Pebbling.

Η μετασυλλεκτική εμφάνιση του φαινομένου παρατηρήθηκε σε αποθηκευμένα κεράσια στο ψυγείο επί μακρόν (από 28 έως 45 ημέρες), στους 0 έως 2oC.Ως ποικιλίες στις οποίες παρατηρήθηκε συχνότερα το φαινόμενο μετασυλλεκτικά αναφέρονται οι Santina, Lapins, Regina και Sweetheart.

Ως προτάσεις για την αποτροπή του Pebblingμετασυλλεκτικά, προς το παρόν, είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου αποθήκευσης των κερασιών στο ψυγείο και η (ακραία) σύσταση της αποφυγής χρήσης των ποικιλιών που έχει αναφερθεί ότι είναι πιο επιρρεπείς στο φαινόμενο.

Η μηχανιστική βάση του Pebbling και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σοβαρότητά του είναι άγνωστες ακόμη. Από τις μελέτες του Schegelκαι των συνεργατών του (2018) βρέθηκε ότι η απώλεια νερού από τον καρπό είναι η σημαντικότερη αιτία εμφάνισης της ανωμαλίας και συμβαίνει με δύο τρόπους: (α) με διαπνοή στην ατμόσφαιρα και (β) με οσμωτική αφυδάτωση της σάρκας.

Οι συνθήκες που μάλλον μπορούν να αποτρέψουν το φαινόμενο είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία, χωρίς να είναι τίποτα σίγουρο ακόμη.

Μελλοντικά θα υπάρξουν νεότερες εξελίξεις πάνω στη φύση και τους κανόνες που διέπουν την εμφάνιση του Pebbling, μιας και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον μελέτης πολλών ερευνητών παγκοσμίως.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Schlegel H.J., Grimm E., Winkler A. and Knoche M. (2018). Orange peel disorder in sweet cherry: Mechanism and triggers. Postharvest Biology and Technology 137, 119-128.

Toivonen P., Manganaris G. (2020). Chapter 15.2 - Stone fruits: Sweet cherries (Prunus avium L.) In: Controlled and Modified Atmospheres for Fresh and Fresh-Cut Produce 2020, Pages 323-328.

Χατζηχαρίσης Ι., Καζαντζής Κ. (2014). Η κερασιά και η καλλιέργειά της. ΕκδόσειςΑγροΤύπος, Αθήνα, σ.371.

Zoffoli J.P., Toivonen P. and Wang Y. (2017) Postharvest biology and handling for fresh markets. In ‘Cherries: botany, production and uses’ Eds. Quero-Garcia J., Iezzoni A., Puławska J. and Lang G. Chapter 19. CAB International, Cambridge, USA pp 460-485.