Κατασκευή πολλαπλών χρήσεων φράγματος Καλής στον Αλμωπαίο Ποταμό | PellaNews

Κατασκευή πολλαπλών χρήσεων φράγματος Καλής στον Αλμωπαίο Ποταμό

Κύριε Πρωθυπουργέ
Είναι εμφανής τελευταία η διευρυμένη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη καθημερινών αναγκών.
      Είναι πλέον υπαρκτή η αδυναμία πληρωμής λογαριασμών ρεύματος τόσο από τους πολίτες όσο και από τις δημόσιες υπηρεσίες, επίσης η αδυναμία και η δυσκολία κάλυψης ενεργειακών δαπανών των Νομαρχιακών Νοσοκομείων αλλά και υπέρογκων ποσών αναλογικά με τον πληθυσμό των ΔΕΥΑ, επομένως είναι υπαρκτή η αδυναμία της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών στην τοπική αυτοδιοίκηση.
      Η εύρεση πλέον της λύσης είναι θέμα βιωσιμότητας της κοινωνίας και όχι θέμα φιλοσοφικών συζητήσεων αναλύσεων και σκοπιμοτήτων.
      Η εξασφάλιση των τρόπων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών είναι το κύριο ζητούμενο.
       Σε μια εποχή που το ενεργειακό γίγνεσθαι αλλάζει ριζικά με την αξιοποίηση κάθε πόρου που μπορεί να παράγει ενέργεια φιλική στο περιβάλλον και το υδάτινο στοιχείο να είναι ο σημαντικότερος εξ αυτών, δεν μας επιτρέπεται να εξαιρέσουμε το μοναδικό για την περιοχή μας υδατικό δυναμικό του Αλμωπαίου Ποταμού από την κατασκευή φράγματος πολλαπλών χρήσεων (υδροηλεκτρικού, αρδευτικού, αντιπλημμυρικού) στη θέση βόρεια του οικισμού Καλής. Σήμερα είναι εν εξελίξει μελέτη κατασκευής χωμάτινου φράγματος μόνο για αρδευτικούς και αντιπλημμυρικούς σκοπούς, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
       Ωστόσο στο παρελθόν είχε ξεκινήσει στην σωστή κατεύθυνση, η σύνταξη μελέτης υδροηλεκτρικού φράγματος με την συνεργασία της ΔΕΗ και του τότε Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με την οποία υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 22 Gwh/y, αλλά και παράλληλα η χρήση του για άρδευση.  Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί στην συνέχεια δεν επιλέχθηκε η κατασκευή υδροηλεκτρικού και αντιπλημμυρικού φράγματος και ταμιευτήρα.
        Ετσι λοιπόν δεν είναι δυνατόν από τη μια να έχουμε τόσες ενεργειακές ανάγκες και οφειλές και από την άλλη να προχωράμε στη κατασκευή του φράγματος χωρίς να προβλέπουμε τα αναγκαία έργα έτσι ώστε το συγκεκριμένο έργο να λειτουργήσει για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με τη λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού.
    Κύριοι, όσο είναι νωρίς προτού ακόμα οριστικοποιηθεί η μελέτη και προτού προχωρήσουμε στην κατασκευή του φράγματος θα πρέπει να δώσετε εντολή για την μελέτη υδροηλεκτρικού σταθμού στο φράγμα της Καλής ως έργου πολλαπλού σκοπού, όπως ξεκίνησε η προμελέτη με την συνεργασία της ΔΕΗ, γιατί μόνο τότε με ένα παραγωγικό έργο οι Δήμοι αλλά και ο Νομός Πέλλας θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ενεργειακές τους ανάγκες.
        Είναι ένα έργο που θα συντελέσει στη βιωσιμότητα του Νομού και να του προσδώσει μια αναπτυξιακή πορεία όπως ακριβώς κατασκευάσθηκε και λειτουργεί από το έτος 2005 το φράγμα του Πραμορίτσα στον Πεντάλοφο Κοζάνης. Ένα έργο πολλαπλού σκοπού που το διαχειρίζεται η ίδια η τοπική κοινωνία.
    Αδιαμφισβήτητα το έργο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό αρδευτικό έργο που θα εξυπηρετήσει με την ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυναμικού της περιοχής την διαδικασία αγροτικής παραγωγής.
     Είναι επίσης αναγκαία η συνδρομή του φράγματος στην αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής της Σκύδρας και του Λιποχωρίου δεδομένου ότι η Τάφρος 66 στην οποία καταλήγει ο Αλμωπαίος ποταμός έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι αδυνατεί να παραλάβει τον όγκο μεγάλων πλημμυρικών παροχών με συνέπεια θύματα και φυσικές καταστροφές.
      Εχουν γίνει αρκετές δημοσιεύσεις θέσεων για το θέμα, ωστόσο, αναφέρεται παρακάτω μία καθώς αποτελεί ουσιαστική εισήγηση επίλυσης συνολικά όλων των ζητούμενων σύγχρονων ορθολογικών απαιτήσεων, περιβαλλοντικών, τεχνοοικονομικών, κοινωνικών, του κ. Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη με την ιδιότητά του ως ακολούθως δημοσιεύθηκε σε τοπική εφημερίδα  
 
Φράγμα Αλμωπαίου ως Παραγωγικό Έργο Πολλαπλού Σκοπού
Δημοσίευση στην »Εδεσσαϊκή», 30/06/2018
Αγαπητέ κ. Διευθυντά,
Από την «Εδεσσαϊκή» μαθαίνω ότι το φράγμα Αλμωπαίου, κατά τη μελέτη ύψους 61m με ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα 35,5 εκατ.m3, έχει προϋπολογισμό 118 εκατ.€. Η μελέτη που προωθείται, όπως φαίνεται, αφορά σε ένα ακριβό έργο για αρδεύσεις και ανάσχεση πλημμυρικών παροχών, χωρίς υδροηλεκτρική εκμετάλλευση και μάλλον προβλέπεται καταστροφέας ενέργειας. Έτσι, το έργο δεν θεωρείται πολλαπλού σκοπού και σύμφωνο με τις αρχές της αειφορίας, οπότε καθίσταται αμφίβολη η χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια και τράπεζες.
Ανατρέχοντας στην πορεία της μελέτης, που ταλαιπωρείται σχεδόν τρεις δεκαετίες, σημειώνεται ότι η ΔΕΗ από το 1991 στη φάση της προμελέτης, υπέβαλε στο ΥΠΕΧΩΔΕ τον Φάκελο για την προέγκριση χωροθέτησης του φράγματος, για να το εγκαταλείψει αργότερα λόγω των επερχόμενων αλλαγών. Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία επρόκειτο για αναπτυξιακό έργο πολλαπλού σκοπού, υδροηλεκτρικό, αρδευτικό και αντιπλημμυρικό χωρίς κατάκλυση γεωργικής γης και με έντονη τη διάσταση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού οφέλους. Τα ετήσια έσοδα από την υδροηλεκτρική παραγωγή είχαν εκτιμηθεί σε περίπου 2 εκατ.€ (22 GWh/y).
Όπως φαίνεται, η μελέτη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ανέλαβε αργότερα, δεν αποτελεί συνέχεια της προμελέτης της ΔΕΗ. Προωθείται ένα έργο υψηλού κόστους με συνειρμούς σε φαραωνικά έργα και προβληματική ένταξη στο περιβάλλον, που θα απαιτήσει και υψηλές δαπάνες διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης, επιβαρύνοντας κυρίως τους αγρότες. Ειδικότερα, το υψηλό χωμάτινο φράγμα με τον μεγάλο ταμιευτήρα απαιτεί διαρκή επιτήρηση και τακτικές και έκτακτες ειδικές μετρήσεις ελέγχου, αφού οι συνέπειες τυχόν αστοχίας του φράγματος είναι μεγάλες.
Η μελέτη στην παρούσα φάση, όπως ανακοινώθηκε, αντιμετωπίζει τις παρατηρήσεις του ΥΠΕΝ σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Το ερώτημα που τίθεται εύλογα είναι εάν οι τοπικές κοινωνίες και οι παραγωγικές τάξεις της περιοχής γνωρίζουν τί σχεδιάζουν άλλοι για αυτούς και για τις επόμενες γενιές. Αυτό που επιβάλλεται άμεσα (αποτελεί υποχρέωση) είναι η πλήρης ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και των παραγωγικών τάξεων για το σχεδιαζόμενο έργο με μακέτες και σχέδια ώστε οι μελετητές να λάβουν υπόψη τις τυχόν παρατηρήσεις και την απαραίτητη κοινωνική συναίνεση.
Κατά τη γνώμη μου, το Φράγμα Αλμωπαίου πρέπει να αποτελέσει παραγωγικό έργο πολλαπλού σκοπού, ώστε να παρέχει, πλην των άλλων, σταθερά έσοδα από την υδροηλεκτρική εκμετάλλευση, αφού ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός δεν αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στο συνολικό κόστος του έργου. Ένας νέος φορέας, που μπορεί να είναι μια Αναπτυξιακή Εταιρεία ειδικού σκοπού από την τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να αναλάβει την διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του έργου, εξασφαλίζοντας διαρκή εποπτεία και έλεγχο, χωρίς να επιβαρύνονται οι αγρότες.
Τέλος, επειδή πρόκειται για υψηλό χωμάτινο φράγμα με μεγάλο ταμιευτήρα και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα πρότεινα επιμένοντας, το έργο να αναληφθεί από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που έχει εμπειρία στα υψηλά χωμάτινα φράγματα, καθώς και στα έργα πολλαπλού σκοπού.
Γιάννης Χατζηβασιλειάδης chadjiva HYPERLINK "mailto:chadjiva@otenet.gr" HYPERLINK "mailto:chadjiva@otenet.gr"@ HYPERLINK "mailto:chadjiva@otenet.gr" HYPERLINK "mailto:chadjiva@otenet.gr"otenet HYPERLINK "mailto:chadjiva@otenet.gr" HYPERLINK "mailto:chadjiva@otenet.gr". HYPERLINK "mailto:chadjiva@otenet.gr" HYPERLINK "mailto:chadjiva@otenet.gr"gr
Πρόεδρος Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης
πρώην Διευθυντής ΥΗΣ Άγρα
 
           Αναρωτιέμαι πως παίρνονται οι τόσο σημαντικές αποφάσεις για αυτόν τον τόπο και με ποια κριτήρια μπορεί να παρακαμφθεί η αναγκαιότητα αξιοποίησης του μοναδικού υδατικού δυναμικού με τον βέλτιστο για τη βιωσιμότητά του τρόπο πολλαπλής χρήσης παραγωγή ενέργειας, αρδευτική, υδρευτική χρήση, αντιπλημμυρική προστασία, οικολογική, τουριστική αξιοποίηση όταν μάλιστα για την παραπάνω αξιοποίηση εισηγείται ο πλέον αρμόδιος που τυγχάνει να έχει και προσωπικό ενδιαφέρον και βέλτιστη αντίληψη λόγω της καταγωγής του από τον τόπο μας και της σχετικής επαγγελματικής του ενασχόλησης, αλλά και παγκόσμια αναγνώριση της προσφοράς του κυρίως στο ενεργειακό γίγνεσθαι.
      Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω θα σας παρακαλούσα προσηλωμένοι απλά στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ να δώσετε άμεσα εντολή για την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στο φράγμα της Καλής πολλαπλού σκοπού από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που έχει την εμπειρία και όχι απλά την κατασκευή ενός ακριβού έργου και την λειτουργία του μόνο για αρδευτικούς σκοπούς.            
 
                                                                                                                                     
Με εκτίμηση
                                                                                                                              
Πεφτούλιος Κακουλίδης*
 
*το κείμενο έχει σταλεί ως αίτηση-υπόμνημα-πρόταση στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη Μέγαρο Μαξίμου Ηρώδου Αττικού 19 Τ.Κ. 10674 Αθήνα, 2) Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Υπουργό κ Κ. Καραμανλή Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 15669 Παπάγος3) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υπουργό κ Κ. Χατζηδάκη Μεσογείων 119 Τ.Κ. 11526 Αθήνα, 4) Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υπουργό κ Α. Γεωργιάδη Νίκης 5-7 Τ.Κ. 101 80 Αθήνα 5) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπουργό κ Μ. Βορίδη Αχαρνών 2 Τ.Κ. 101 76 Αθήνα 6) Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειάρχη κ Α. Τζιτζικώστα Βασ. Όλγας 198 T.K. 54110 Θεσσαλονίκη. 'Εχει κοινοποιηθεί σε όλους τους βουλευτές της Πέλλας και στον Αντιπεριφερειάρχη Ι. Τζαμτζή. Το κείμενο υπογράφεται από τον Πεφτούλιο  Κακουλίδη, κάτοικο Σεβαστειανών Δήμου Σκύδρας, Τηλ. : 6972163420, peftoyliosk@gmail.com, Σκύδρα 31-1-2020