Ελληνικά Πετρελαία: Τα σενάρια της επόμενης μέρας | PellaNews

Ελληνικά Πετρελαία: Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Σε πλήρη αποτυχία κατέληψε ο 12μήνος διεθνής διαγωνισμός για την πώληση του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στο τελευταίο γύρω δεν υποβλήθηκε καμία δεσμευτική προσφορά από τα δυο σχήματα που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον (Glencore-Carlyle και Sonatrach-Vitol). Τα ΕΛΠΕ αν και το 2018 πέτυχαν ρεκόρ καθαρών κερδών (300 εκ ευρώ), ρεκόρ λειτουργικών κερδών (730 εκ ευρώ), ρεκόρ παραγωγής 15,5 εκ μετρικοί τόνοι και ρεκόρ εξαγωγών 9,4 εκ μετρικοί τόνοι έμειναν στα αζήτητα! Σε όλα τα προηγούμενα πρέπει να προστεθεί και το μέτριο σχετικά τίμημα που υπολογιζόταν πως θα έφτανε η προσφορά (1,8 δις ευρώ, 6 φορές περίπου τα καθαρά κέρδη του 2018).

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει με το χειρότερο τρόπο πως η χώρα μας θεωρείτε χώρα υψηλού κινδύνου επενδυτικά καθώς η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, η υψηλή φορολογία και γραφειοκρατία κρατούν μακριά του στρατηγικούς επενδυτές που επενδύουν με μακροπρόθεσμο ορίζοντα άνω της 5ετίας. Επίσης το γεγονός πως η κυβέρνηση είχε προυπολογίσει έσοδα 500εκ ευρώ στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων καθώς κατέχει το 35,5% του μετοχικού κεφαλαίου δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στο οικονομικό επιτελείο.

Τα σενάρια της επόμενης μέρας ωστώσο δεν μοίαζουν και τόσο ζοφερά οσο θα ήταν αν είχαν υποβληθεί προσφορές με χαμηλό τίμημα (κάτω από 1,5 δις ευρώ). Ένα σενάριο που εξετάζει η κυβέρνηση είναι αυτό της δίαθεσης των μετοχών της μέσω του χρηματιστηρίου, κάτι που θα οδηγήσει σε απώλεια του premium που διαθέτει καθώς διατηρεί τα δικαίωματα διοίκησης της εταιρείας. Ένα άλλο σενάριο είναι αυτό της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού σε περίοδο μετά τις εκλογές ώστε να μειωθεί ο πολιτικός κίνδυνος. Τρίτο σενάριο είναι η ενεργοποίηση της πλευράς Λάτση που διαθέτει το 45,5% ώστε να φτάσει το 50,1% μέσω αγορών στο χρηματιστήριο και πλήρη έλεγχο της εταιρείας, ώστωσο αυτό το σενάριο δεν διαθέτει και πολλές πιθανότητες καθώς ο όμιλος έχει ρίξει το κύριο ενδιαφέρον του αυτή τη στιγμή στο project του Ελληνικού μέσω της Lamda Development. 

Σε κάθε περίπτωση η πώληση του ενεργειακού στηλοβάτη της χώρας στον τομέα της διύλισης σε τίμημα που δεν ανταποκρίνεται στα μεγέθη της εταιρείας θα είναι ένα τραγικό λάθος, άλλωστε γιατί να πουλήσεις μια εταιρείας η οποία πετυχένει ρεκόρ κερδών κα επιστρέφει στους μετόχους της μέσω μερίσματος 230 εκ ευρώ!