Ελληνικά Ταχυδρομεία: Στο ίδιο έργο θέατες | Page 2 | PellaNews

Ελληνικά Ταχυδρομεία: Στο ίδιο έργο θέατες

Γράφει ο Δημήτριος Γ. Καμενίκης

kamenikisdim@gmail.com

Το ίδιο θρίλερ το οποίο έχουν ζήσει και άλλες κρατικές ΔΕΚΟ (Ολυμπιακή, ΕΑΒ, κ.α) φαίνεται να διαδραματίζεται και στην περίπτωση της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την πλήρη κατάρρευση. Συγκεκριμένα στο παρά 1 αποφεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα η μη πληρωμή της μισθοδοσίας του πρώτου 15θήμερου του Φεβρουαρίου έπειτα από εντολή του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής για πληρωμή δόσης 15 εκατομμυρίων ευρώ της ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ που όφειλε το κράτος στην επιχείρηση.

Ωστώσο το ασφυκτικό πρόβλημα ρευστότητας δεν φαίνεται να ξεπερνίεται τόσο εύκολα καθώς η επιχείρηση χρειάζεται 15 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα για την μισθοδοσία του προσωπικού της, χρήματα τα οποία δεν τα έχει. Με τους τωρινούς ρυθμούς το έλλειμα για το 2019 θα φτάσει τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Τα συνολικά χρέη της εταιρείας φτάνουν 40 εκατομμύρια ευρώ την στιγμή που αξιώνει από το ελληνικό δημόσιο οφειλές ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ από την υπηρεσία της ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (επιδότηση για την διατήρηση καταστημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές).

Σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης που εκπόνησε η PWC (το οποίο η διοίκηση αχνοεί επιδεικτικά) για να καταστεί βιώσιμη η εταρεία θα πρέπει να λάβει μέτρα όπως η περικοπή 2.000 περιπού θέσεων εργασίας, το κλείσιμο καταστημάτων που δεν αποδίδει κέρδη καθώς και η αλλαγή στον τρόπο διανομής των δεμάτων (κάθε 2η μέρα). Η ανάγκη μέιωσης του προσωπικού μάλιστα είναι επιτακτική καθώς τα 2/3 των εξόδων ετησίως δηλαδή 200 εκατομμύρια ευρώ αφορούν μόναχα τη μισθοδοσία!

Το συμπέρασμα από την τραγική αυτή κατάσταση είναι πως στην χώρα μας μπορούμε ακόμα και μια εταιρεία μονοπώλιο (έως μερικά χρόνια πρίν) με διαχρονική κακοδιαχείριση να την φτάσουμε σε χρεοκοπία. Το λες και εθνικό κατόρθωμα…