Μαθηματικά και αυτισμός | PellaNews

Μαθηματικά και αυτισμός

Από τη Μαθηματικό, Ελένη Μαυρίδου!

Γιατί κάποια παιδιά με αυτισμό έχουν αυξημένες μαθηματικές ικανότητες;

Περίπου το 75% των παιδιών με αυτισμό παρουσιάζει νοητική υστέρηση. Υπάρχει, και μια κατηγορία παιδιών με αυτισμό,η οποία παρουσιάζει φυσιολογική νοημοσύνη. Γενικά, όμως, παρουσιάζουν μια πολύ καλή εικόνα σε διάφορους τομείς, όπως σε τομείς που αφορούν, τη μουσική, τη ζωγραφική και τους μαθηματικούς υπολογισμούς.

Σε μια έρευνα που έγινε και δημοσιεύτηκε στο Nature Neuroscience (17 Αυγούστου 2017), βρέθηκε πως η περιοχή του εγκεφάλου, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μνήμη, ο ιππόκαμπος (παίρνει μέρος στο να μεταφέρει πληροφορίες από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη στη μακροπρόθεσμη μνήμη), σχετίζεται με τις στρατηγικές πάνω στις οποίες τα παιδιά θα στηριχτούν για να φτάσουν στη λύση των μαθηματικών. Μάλιστα, η ίδια ομάδα παιδιών που εξετάστηκε πάλι μετά από έναν χρόνο, έδειξε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε μνημονικές τεχνικές. Αυτό έγινε γιατί, υπήρχε αυξημένη ενεργοποίηση του ιππόκαμπου και ωρίμασε περισσότερο ο εγκέφαλος.

Όμως, τι γίνεται με τον εγκέφαλο των παιδιών με αυτισμό σε σχέση με τις μαθηματικές τους ικανότητες; Σε μια έρευνα που έγινε στο Stanford University Medical School, έδειξε πως ο εγκέφαλος των παιδιών με αυτισμό σε σχέση με τον εγκέφαλο των παιδιών χωρίς αυτισμό, παρουσίασε ισχυρές μαθηματικές ικανότητες. Τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν 36, ηλικίας 7 έως 12 ετών, είχαν φυσιολογική νοημοσύνη και αρκετά καλές αναγνωστικές δεξιότητες. Τα μισά από αυτά είχαν αυτισμό. Τα παιδιά με και χωρίς αυτισμό, τα οποία στηρίχτηκαν στην αναλυτική μέθοδο επίλυσης προβλημάτων, επικεντρώθηκαν περισσότερο στο να χωρίσουν τα προβλήματα σε μέρη και με διαδοχικά βήματα να φτάσουν πιο γρήγορα στη λύση. Ενώ τα παιδιά, χωρίς αυτισμό, στηρίχτηκαν, κυρίως, στη μέτρηση με τα δάχτυλα και στη μνήμη για να φτάσουν στη λύση των προβλημάτων (καθώς έχουν αυξημένη ενεργοποίηση του ιππόκαμπου).

Επίσης, την ώρα που τα παιδιά με αυτισμό έλυναν τα προβλήματα, ο εγκέφαλός τους, με τη χρήση σαρωτή μαγνητικού τοπογράφου, έδειχνε αυξημένη δραστηριότητα στον κοιλιακό κροταφικό κνημιαίο φλοιό, μια περιοχή του εγκεφάλου η οποία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσώπων, των οπτικών αντικειμένων και των αριθμών. Αυτή η αυξημένη δραστηριότητα, σύμφωνα με την Teresa Luculano, υπεύθυνη της συγκεκριμένης μελέτης, κάνει τα παιδιά με αυτισμό να ξεχωρίζουν στις μαθηματικές τους δεξιότητες σε σχέση με την επίλυση προβλημάτων.

Ίσως, αυτή η μελέτη να αποτελέσει την αρχή για μελλοντικές έρευνες, οι οποίες να αποδείξουν περισσότερα πράγματα σε σχέση με τη μαθηματική ικανότητα των παιδιών με αυτισμό, σύμφωνα, πάντα με την Teresa Luculano.

ΠΗΓΗ:Επιστημονικό site