Οι Δυο Εις Σάρκαν Μίαν..... | PellaNews

Οι Δυο Εις Σάρκαν Μίαν.....

Γράφει ο Δημήτριος Γ. Καμενίκης

Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του τελευταίου επιχειρηματικού «γάμου» μεταξύ της τράπεζας Eurobank και της εταιρείας ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων Grivalia Properties. Ένας γάμος ωστόσο με παρελθόν, καθότι η Grivalia ήταν θυγατρική της τράπεζας Eurobank με την επωνυμία Eurobank Properties πριν αυτή περάσει στον έλεγχο του Καναδού επενδυτή Prem Watsa το 2014.

Η απόφαση της συγχώνευσης των δυο εταιρειών ξάφνιασε το σύνολο της αγοράς και αυτό οφείλετε στην μεγάλη προσοχή των στελεχών όπου χειρίστηκαν την υπόθεση καθώς δεν υπήρξε ουδεμία διαρροή. Με την κίνηση αυτή ο Καναδός επενδυτής ινδικής καταγωγής καθίσταται κεντρικός παίχτης στην τραπεζική αγορά καθότι θα ελέγχει το 32% της νέας εταιρικής οντότητας (σημειώνεται πως ο Watsa είχε συμμετοχή και στις δυο εταιρείες Eurobank και Grivalia 17,4% και 51% αντίστοιχα). Και θα ελέγχει επι της ουσίας την πρώτη από τις 4 συστημικές τράπεζες η οποία θα έχει πιάσει τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και μάλιστα νωρίτερα του σχεδίου που κατέθεσε στην ΕΚΤ.

Παρόλα τα θετικά όμως της συμφωνίας όπως και σε έναν γάμο έτσι και εδώ δεν λείπουν οι γκρίνιες και τα παράπονα, από την πλευρά των μετόχων της Grivalia κυρίως. Τούτο διότι (ενώ θα λάβουν και premium 10% για την συμφωνία) από μέτοχοι μιας εταιρείας ακινήτων θα βρεθούν μέτοχοι μιας τράπεζας! (Με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στην ελληνική πραγματικότητα). Η κριτική έγκειται κυρίως στο γεγονός πως η Grivalia μια αρκετά υγιής και με καλά οικονομικά μεγέθη εταιρεία, «θυσιάζεται» για να ξεπεράσει η Eurobank τον σκόπελο των NPL και να ενισχύσει σημαντικά τα κεφάλαια της με το «γερό» ταμείο της Grivalia.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Eurobank θα δώσει 15,8 μετοχές της για κάθε μια της Grivalia και 45 εκατομμύρια euro σε μετρητά, υπολογίζοντας την αξία της Grivalia στα 760 εκ euro. (16% χαμηλότερα της λογιστικής της αξίας). Το σημαντικότερο είναι πως η Eurobank θα ενισχύσει τα βασικά της κεφάλαια (CET1) κατά 907 εκ euro στα 4,4 δις καθιστώντας την μια από τις καλύτερες κεφαλαιοποίημενες τράπεζες.

Η συμφωνία αυτή κατά την άποψη της στήλης «Ναός του Χρήματος» μπορεί να λειτουργήσει ευεγερτικά (για την τράπεζα κυρίως διότι αυτή έχει το μεγάλο πρόβλημα NPL) όμως δεν πρέπει να εφησυχάσει την διοίκηση της τράπεζας από τον κύριο σκοπό της που είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Τέλος σημειώνεται το γεγονός πως το ελληνικό δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα περιορίσει το ποσοστό του στην τράπεζα στο 2% περίπου, απεξαρτητοποιόντας την τράπεζα από το δημόσιο ουσιαστικά.