Επιμόρφωση για τους Δημοσιογράφους του pellanews.gr | Page 2 | PellaNews

Επιμόρφωση για τους Δημοσιογράφους του pellanews.gr

O χώρος της δημοσιογραφίας αλλάζει και εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Ωστόσο οι δημοσιογράφοι του pellanews.gr παρακολουθούν τις εξελίξεις και επιμορφώνονται συνεχώς. Οι δημοσιογράφοι Στέφανος Μίντζας και Παύλος Νεκτάριος Παπαδόπουλος ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα της διαδικτυακής δημοσιογραφίας και απέκτησαν την ανάλογη πιστοποίηση και σε αυτό τον τομέα της δημοσιογραφίας. Άλλωστε και οι δυο δημοσιογράφοι της Πελλα news έχουν τις απαραίτητες σπουδές στο χώρο της δημοσιογραφίας και είναι μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, γεγονός το οποίο προσδίδει στην Πέλλα news αξιοπιστία, εγκυρότητα και ποιότητα στην ενημέρωση