ΙΕΓ: Εκπαιδευτική εκδρομή σε Γερμανία & Ολλανδία | PellaNews

ΙΕΓ: Εκπαιδευτική εκδρομή σε Γερμανία & Ολλανδία

Την πρώτη εκπαιδευτική εκδρομή στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης των γαλακτοπαραγωγών, πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος.

Στην εκδρομή συμμετείχαν 32 αγελαδοτρόφοι από  περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης,καθώς και 8 επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν πρότυπες φάρμες σε Γερμανία και Ολλανδία

Hδράση αυτή είχε στόχο να γνωρίσουν οι αγελαδοτρόφοι τον τρόπο με τον οποίο οι βορειοευρωπαίοι συνάδελφοί τους διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους, τις νέες και καινοτόμες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, τις αποδόσεις που πετυχαίνουν, τα κοστολόγιά τους, το είδος και την ποιότητα των ζωοτροφών που καλλιεργούν, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η παραπάνω δράση αποδεικνύει έμπρακτα την προσήλωση του Ινστιτούτου στο όραμά του που δεν είναι άλλο από τη στήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελλήνων γαλακτοπαραγωγών και την ανάδειξης των αξιών του ελληνικού γάλακτος.

ToΙνστιτούτο Ελληνικού Γάλακτοςθα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον χορηγό της εκδρομής, την εταιρεία WestfaliaTechnologies και ιδιαιτέρως τον διευθυντή, Δημήτρη Χρήστου για τη συμβολή του στην πραγματοποίηση της εκδρομής.

Η ψηφιακή «στέγη» του ΙΕΓ βρίσκεται στον ακόλουθο ιστότοπο: www.ellinikogala.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2321068301 και 363 καθώς και στο e-mail: info@ellinikogala.gr