Μοναχός ζητά να διοριστεί ως δικηγόρος στην Ελλάδα-Προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο | PellaNews

Μοναχός ζητά να διοριστεί ως δικηγόρος στην Ελλάδα-Προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ο μοναχός Ειρηναίος Γιακουμάκης δεν είναι μια συνηθισμένη περίπτωση. Εκτός από Θεολόγος είναι και πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και, ταυτόχρονα δικηγόρος Κύπρου, χώρα στην οποία η επικρατούσα θρησκεία είναι ίδια με της Ελλάδος.

Στην προσπάθειά του να διοριστεί ως δικηγόρος και στην Ελλάδα συνάντησε την άρνηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν τα παράτησε όμως. Προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και να γίνει δεκτή η αίτησή του για διορισμό ως δικηγόρου.

Διαβάστε όλη την είδηση εδώ