Ο π Αντώνιος Πακαλιδης διηγείται μια ιστορία με τον ναύαρχο Κανάρη | PellaNews

Ο π Αντώνιος Πακαλιδης διηγείται μια ιστορία με τον ναύαρχο Κανάρη

Στην πίστη των ηρώων της Επανάστασης του 1821 αναφέρθηκε ο πατέρας Αντώνιος Πακαλιδης αναφερόμενος σε ένα περιστατικό από την ζωή του ναυάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη.

Διηγούνται ότι ο Ναύαρχος Κωνσταντίνος Κανάρης, πιστός τηρητής των νηστειών της Εκκλησίας, μίαν Τεσσαρακοστήν ησθένησεν. Ο δε ιατρός διέταξε να καταλύση χάριν της υγείας του, ζωμόν ή γάλα..  
- Αδύνατον! Ηρνήθη ο Ναύαρχος.  
- Μα είναι ανάγκη! Ολίγον ζωμόν, επέμενεν ο ιατρός Ορφανίδης.  
- Άλλο τίποτε φαγητόν ξεύρετε; Ηρώτησεν επιμένων ο Ναύαρχος.  
Τότε ο Ορφανίδης ενθυμήθη το κακάον και συγκατέβη να πίη από αυτό ο Ναύαρχος.  
-Τώρα μάλιστα, υπέλαβεν ο Ναύαρχος. Τώρα σας ακούω. Και κατέλυσε την νηστείαν πίνων κακάο.  

Αλέξανδρος Μωραϊτίδης

«Για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία»