Πείτε τους Χρόνια πολλά!!! | PellaNews

Πείτε τους Χρόνια πολλά!!!

Ονομαστικές Εορτές:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Αλεξάνδρα, Αλεξάντρα, Αλέκα

ΑΛΙΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ Μαρίνα, Μαρίνος