Πείτε τους χρόνια πολλά... | PellaNews

Πείτε τους χρόνια πολλά...

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΑΡΣΕΝΙΟΣ Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα
  • ΑΡΣΙΝΟΗ
  • ΗΡΩΔΙΩΝ Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα
  • ΜΙΛΩΝ Μίλος, Μίλης, Μίλων
  • ΟΡΕΣΤΗΣ Ορέστης, Ορεστία, Ορεστιάς, Ορεστιάδα
  • ΡΟΔΙΩΝ Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα
  • ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ Σωσίπατρος, Σωπάτρα, Σώπατρος, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα
  • ΩΡΙΩΝ Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη