Πείτε τους χρόνια πολλά... | PellaNews

Πείτε τους χρόνια πολλά...

Ονομαστικές Εορτές:

ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία

ΒΙΚΤΩΡΑΣ Βίκτωρ, Βίκτορας, Βικτωρία, Βικτορία, Βικτόρια

ΔΡΑΚΩΝ Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα

ΜΗΝΑΣ Μηνάς, Μηναίς, Μήνα

ΜΙΝΟΣ Μίνος, Μίνως, Μίνα