Πείτε τους χρόνια πολλά... | PellaNews

Πείτε τους χρόνια πολλά...

Ονομαστικές Εορτές:

ΖΩΓΡΑΦΙΑ

ΛΟΙΖΟΣ Λοίζος, Λοϊζος

ΛΟΥΙΖΑ Λουϊζα, Λουίζα

ΦΩΚΑΣ Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα