Πείτε τους χρόνια πολλά... | PellaNews

Πείτε τους χρόνια πολλά...

Ονομαστικές Εορτές:

ΙΡΙΣ Ίριδα

ΞΑΝΘΙΠΠΗ Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα

ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ Πολυξένη, Ξένη, Ξένια

ΡΑΪΣ Ραΐς, Ραΐδα