Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας | PellaNews

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας

Tην Τρίτη  25-02-2020 και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας, στο Δημαρχείο, με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη της. Τα ζητήματα έχουν ως εξής:

1ο Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

2ο Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ (κτηνιάτρου) με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ.

3ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

4ο Έγκριση γενόμενης ενέργειας Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου Αθηνών να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Αθηνών στη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Μ.Ντόβα κατά του Δήμου.

5ο Έγκριση γενόμενων ενεργειών Δημάρχου α) εξουσιοδότησης δικηγόρων του Δήμου για άσκηση ενδίκων μέσων σχετικά με τη διαδικασία εκποίησης μετοχών της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.» και β) ορισμού δικηγόρου-καθηγητή για τη σύνταξη γνωμοδότησης.

6ο Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Τουρισμού στο Βερολίνο για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ITB Berlin».

7ο Έγκριση ή μη Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 01/05/2019 έως 31/10/2019.

8ο Λήψη απόφασης επί της διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» του Δήμου Βέροιας.

9ο Ενημέρωση και έκφραση γνώμης για τοποθέτηση στηθαίων τύπου W4 του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

10ο Συγκρότηση ή μη Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2020.

11ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου-αρτοποιείου 2020.

12ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για τη συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Βλάχων Βέροιας του αποκριάτικου εθίμου «Καπεταναίοι».

13ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα τουριστικής προβολής- δράσεων του Δήμου Βέροιας» για τη μίσθωση τουριστικού τρένου (συνεχιζόμενο).

14ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς».

15ο Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε., 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».

16ο Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης ή μη μέρους των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

17ο Έγκριση ή μη 2ου Σ.Π.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας».

18ο Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής του Δ.Πρ*** από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.

19ο Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Μ.Πασ*** από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

20ο Επί αιτήματος Ν.Δήμου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση σωματικής βλάβης.

21ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο Πλημμελειοδικείο Βέροιας για τη νομική στήριξη Αντιδημάρχου του Δήμου, σύμφωνα με το Α2019/134 κλητήριο θέσπισμα.

*(από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Βέροιας)