Χρόνια τους Πολλά!! | PellaNews

Χρόνια τους Πολλά!!

Σήμερα γιορτάζουν:

 

Βαλεντίνη   (Βαλεντίων, Βαλεντίνος, Βαλεντίνο, Ντίνος, Βαλεντίνα, Ντίνα)

 

Αύριο γιορτάζουν:

 

Ευσέβιος   (Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα)