Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 24 Οκτωβρίου | Page 2 | PellaNews

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 24 Οκτωβρίου

Σήμερα, Κυριακή 24 Οκτωβρίου είναι της Αγίας Σεβαστιανής. Δηλαδή γιορτάζουν οι: Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα.