Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων τεχνικών εργασιών | PellaNews

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων τεχνικών εργασιών

Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος υπενθυμίζει σε όλους τους ιδιοκτήτες ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων την υποχρέωση καταγραφής και υποβολής στοιχείων τεχνικών εργασιών, επί του ανωτέρω εξοπλισμού που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (EK 517/2014) ή ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (EK 1005/2009), στη νέα ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ODS & FGASES, του ΥΠΕΝ. 
Για την μη υποβολή ή την καθυστέρηση υποβολής στοιχείων στη βάση δεδομένων για τις ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις συνεχίζουν να ισχύουν οι κυρώσεις του άρθρου (9) των ΚΥΑ 18694/2012 και 37411/2007.
Καταλυτική ημερομηνία για την απόδοση κλειδάριθμων και καταχώρηση των μονάδων εξοπλισμού, για τη χρήση του έτους 2019, είναι η Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και για την υποβολή των σχετικών δελτίων Η.Δ.Ε., δίδεται παράταση έως και την
Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.

Αναλυτική περιγραφή της νέας πλατφόρμας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της εφαρμογής του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) (https://ods.fgases.ypen.gr/services) από όπου μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το Η.Δ.Ε. και το τεύχος των οδηγιών.

Οι τεχνικοί ψυκτικοί βρίσκονται στη διάθεση των υπόχρεων, για περαιτέρω διευκρινίσεις και υποστήριξη.

Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Μέλος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Καποδιστρίου 24, Αθήνα, Τ.Κ. 10682 , ΑΦΜ: 999045085, ΔOY: Α’ ΑΘΗΝΩΝ
210 5248127 210 5248176 info@opse.gr www.opse.gr