Οι λωτοπαραγωγοί της Κεντρικής Μακεδονίας σε δυσχερή κατάσταση | PellaNews

Οι λωτοπαραγωγοί της Κεντρικής Μακεδονίας σε δυσχερή κατάσταση

Eρώτηση έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση σχετικά με το θέμα «Οι λωτοπαραγωγοί της Κεντρικής Μακεδονίας σε δυσχερή κατάσταση».

Δείτε εδώ την ερώτηση

"Σύμφωνα με παραγωγούς λωτού της Πέλλας και της Ημαθίας, καθώς και σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα του διαδικτύου, της 4ης Ιανουαρίου 2020, έχει παρατηρηθεί κατακόρυφη πτώση στις πωλήσεις εντοπίων λωτών, φέτος. Η καθίζηση αυτή συμπαρέσυρε και τις τιμές, μειώνοντάς τες, με συνέπεια την σημαντική συρρίκνωση του εισοδήματος των παραγωγών. Το αίτιο της καθίζησης εντοπίζεται στο ότι, το ισπανικό προϊόν ποικιλίας «Rojo Brillante» κέρδισε, φέτος, πολλές αγορές. Αποτέλεσμα ήταν, η ποικιλία λωτού «Jiro», είτε να μείνει στα δέντρα, είτε να πωληθεί σε πολύ χαμηλές τιμές, λόγω της υποτονικής ζήτησης και του σκληρού ανταγωνισμού από την Ισπανία" αναφέρεται από την Ελληνική Λύση.