Άρης: Αφαίρεση βαθμών λόγω Τριαντάφυλλακου | PellaNews

Άρης: Αφαίρεση βαθμών λόγω Τριαντάφυλλακου

Άρης: Επιβολή αφαίρεσης βαθμών για Τριανταφυλλάκο

Το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ επέβαλλε αφαίρεση τριών βαθμών στον Άρη για οφειλές στον Βασίλη Τριανταφυλλάκο και έχει δικαίωμα να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα εντός πέντε ημερών για να αρθεί η ποινή.

Στον Άρη επιβλήθηκε επιβολή αφαίρεσης τριών βαθμών για οφειλή 27.468,88 ευρώ στον Βασίλη Τριανταφυλλάκο. Οι "κίτρινοι" εντός πέντε ημερών καλούνται να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα, κάτι που ασφαλώς και θα γίνει. Το επόμενο στάδιο της υπόθεσης, αν δεν τακτοποιηθεί η οφειλή, αν και το ζήτημα είναι τυπικό, είναι η ενεργοποίηση. Αν δεν πληρωθεί, πηγαίνει πάλι το θέμα στο διαιτητικό, εκδικάζεται αίτημα ενεργοποίησης και βγαίνει νέα απόφαση.

ADVERTISING

Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου της ΕΠΟ:

"Επιβάλλει στην ΠΑΕ Άρης,μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Βασιλείου Τριανταφυλλάκου, σε ποσοστό 50% του ποσού των 27.468,88 Ευρώ πλέον ποσού τριακοσίων (300) Ευρώ για δικαστική δαπάνη πλέον των νομίμων τόκων, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 437/2016 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας. Απορρίπτει την αίτηση του Ευθύμιου ΚΟΥΛΟΥΧΕΡΗ κατά της ΠΑΕ Άρης".