Το νέο Δ.Σ του Απόλλων Κρύας Βρύσης | PellaNews

Το νέο Δ.Σ του Απόλλων Κρύας Βρύσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βλάχος Ανδρέας –
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μαντζούκης Γιώργος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ντίτουρας Κωνσταντίνος
ΤΑΜΙΑΣ : Ιωαννίδης Άρης
ΜΕΛΗ : Νήρας Βασίλης
Αμιτζόγλου Χ. Λύσανδρος
Χαντούρης Στέλιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Βλάχος Κων/νος
Θεοδωρίδης Ιωάννης Καζαντζίδης Στέλιος
Καρακούτσης Παναγιώτης