Ξεκινούν από σήμερα 17/7 έως 5/8 οι εγγραφές στο Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Αλμωπίας | PellaNews

Ξεκινούν από σήμερα 17/7 έως 5/8 οι εγγραφές στο Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Αλμωπίας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης. Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχόλησης και οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία ΑμεΑ.

Το Κ.Δ.Α.Π. θα φιλοξενήσει παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Η φοίτηση είναι δωρεάν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Η ωφελούμενη μητέρα πρέπει να γνωρίζει τους κωδικούς της TAXIS NET , το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ της καθώς και το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του συζύγου και το ΑΜΚΑ των παιδιών  για τα οποία θα κάνει εγγραφή.

Όταν η ωφελούμενη είναι έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης απαιτούνται και οι κωδικοί TAXIS NET του συζύγου.

Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2384023920.

Ώρες:07:00 π.μ.-15:00