Στην πρόσληψη 20 εργατών πρασίνου προχωρά ο Δήμαρχος Αλμωπίας | PellaNews

Στην πρόσληψη 20 εργατών πρασίνου προχωρά ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Στην πρόσληψη 20 εργατών πρασίνου θα προχωρήσει ο Δήμος Αλμωπίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν τον Αύγουστο. Ο Δήμαρχος Αλμωπίας είναι αποφασισμένος να κερδίσει την μάχη της καθημερινότητας και να κρατήσει καθαρούς τους δημοτικούς χώρους όλων των τοπικών κοινοτήτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύεται ο Α.Φ.Μ. , Α.Μ.Κ.Α. ΑΜΑ ΙΚΑ.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

Αναλυτικά ο πίνακας με τα χωριά όπου θα προσληφθούν οι εργάτες