27 Φεβρουαρίου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας | PellaNews

27 Φεβρουαρίου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 27 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα  18.00 (6.00μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

           ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ.Δήμαρχο

1ο

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2020  - Τροποποίηση Τεχνικού  Προγράμματος του Δήμου Αλμωπίας

2ο

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2020  - Τροποποίηση Τεχνικού  Προγράμματος του Δήμου Αλμωπίας

3ο

 Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (αριθ. πρωτ. 2227/11-2-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4ο

 Εξέταση του με αριθ.2/2015 Πρακτικού Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών  Δήμου Αλμωπίας

5ο

Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών

6ο

Έγκριση διενέργειας δαπάνης και υπογραφή συμβάσεων για τις δαπάνες του ν.4039/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς)

7ο

Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης επιλογής του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.3852/2010

8ο

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2020, τομέων άρδευσης, αριθμού υδρονομέων ανά τομέα και διάρκεια απασχόλησης

9ο

Ένταξη του Δήμου Αλμωπίας, στο Ελληνικό Διαδημοτικό  Δίκτυο Υγιών Πόλεων – του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network)

10ο

Ανέγερση νέου διδακτηρίου για τη στέγαση  του 2/θεσιου νηπιαγωγείου Προμάχων του Δήμου Αλμωπίας

11ο

Τροποποίηση της 34/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί της παραχώρησης κυριότητας διακεκριμένου τμήματος (βόρειο), του μείζονος με αριθμό 06 οικοπέδου του Ο.Τ. 3 του συνοικισμού Ριζοχωρίου της Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Αλμωπίας.

12ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας για τη διοικητική παραλαβή για χρήση  του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

13ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας ως μέλος της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και του ΦοΔΣΑ Κ.Μ για την υλοποίηση της πράξης «Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού»

14ο

Σύμβαση Συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο

15ο

Έγκριση σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση Απορριμματοφόρων Οχημάτων για την αποκομιδή  των απορριμμάτων»

16ο

Ανάθεση υλοτομικών εργασιών στο Δημοτικό Δάσος (Σωσάνδρας), έτους 2020

17ο

Έγκριση μελέτης για σύναψη σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΚΟΠΕΣ- ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ»

18ο

Συνέδριο προσομοίωσης διαδικασιών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας από 20/03/2020 έως 21/03/2020.

19ο

Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός (1) φοιτητή

20ο

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών

21ο

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού (πέντε ημερών ανά μήνα) για το έτος 2020

22ο

Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κτηρίου της παλιάς Πυροσβεστικής στην Αριδαία στο Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Αλμωπίας – «Οι Άλμωπες»

23ο

Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του  κτηρίου που στεγάζεται ο σύλλογος (παλιό τμήμα του ΟΣΕ) στο Λαογραφικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Αψάλου

24ο

Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κοινοτικού καταστήματος  Πολυκάρπης στο Φιλοπρόοδο Σύλλογο Πολυκάρπης – «Ο Αριστοτέλης»

25ο

Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κοινοτικού κτηρίου Ριζοχωρίου στο Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Ριζοχωρίου «Ελένη Τοξίδου»

26ο

Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κτηρίου βρεφονηπιακού σταθμού Σαρακηνών στο Σύλλογο Διατήρησης και Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Σαρακηνών «Αγγελής Γάτσος».

27ο

Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κτηρίου του «Συλλόγου Αγροτόπαιδων Ξιφιανής» στο Μορφωτικό Σύλλογο Ξιφιανής.

28ο

Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου  στο πρώην κοινοτικό κτήριο της Φιλώτειας στο Σύλλογο «Βιβλιοθήκη Φιλώτειας, Αναγνώστες και Φίλοι»

29ο

Εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 1773 δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της ΤΚ Εξαπλατάνου

30ο

Εκποίηση δέντρων καρυδιάς δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Βορεινού

31ο

Τροποποίηση ΦΕΚ σύστασης Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας

32ο

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης» 

33ο

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ