Έδεσσα:κατεπείγουσα συνεδρίαση αύριο του Δημοτικού Συμβουλίου | PellaNews

Έδεσσα:κατεπείγουσα συνεδρίαση αύριο του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο, 3 Ιουλίου 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας στις 15:00. Τα θέματα της ημερησιας διάταξης του ΔΣ που γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης είναι

1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης (Εισηγητής: Δήμαρχος).

2. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δ.Σ., Φίλιππο Γκιούρο η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω επείγουσας εκμίσθωσης της δημοτικής έκτασης.