Κατεπείγουσα σύγκληση Δημ.Συμβούλιου Έδεσσας με θέμα την «Αντιπλημμυρική προστασία Εδεσσαίου ποταμού φάση Β΄» | PellaNews

Κατεπείγουσα σύγκληση Δημ.Συμβούλιου Έδεσσας με θέμα την «Αντιπλημμυρική προστασία Εδεσσαίου ποταμού φάση Β΄»

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αριθμ. 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης (Εισηγητής: Ενωτική Δράση κ.λπ.).

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το έργο  «Αντιπλημμυρική προστασία Εδεσσαίου ποταμού φάση Β΄»  που πρόκειται να εκτελέσει η Π.Ε. Πέλλας (Εισηγητής: Ενωτική Δράση κ.λπ.).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα εν όψει έναρξης εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Εδεσσαίου ποταμού φάση Β΄» .

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ