Οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού | PellaNews

Οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού

Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας γίνονται γνωστό ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιόδου ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων (κτίριο Βιολογίας-Φαρμακευτικής ΑΠΘ, 2ος όροφος) ως εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16-03-2020 Έλεγχος Φαρμάκων
                                     Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών σκευασμάτων.
ΤΡΙΤΗ 17-03-2020       Εκτέλεση συνταγών
                                    Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ (ή ΓΡΑΠΤΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18-03-2020        Ελληνική Φαρμακοποιία-Φαρμακοτεχνία
                                            Φαρμακευτική Εμπορευματολογία-Στοιχεία Ιστορίας- Νομοθεσία
ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2020         Φαρμακολογία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2020   Τοξικολογία

 Η υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, για τους υποψήφιους από την Π.Ε. Πέλλας, θα γίνεται στην Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πέλλας (Διοικητήριο, Ισόγειο γραφείο 2 τηλ. 2381351280, 2381351231, 2381351276) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10 Μαρτίου  2019 και ώρα 15:00.

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους, τη Δευτέρα 16-03-20 και ώρα 9.00 π.μ. στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ.

Τροποποίηση του προγράμματος γίνεται από τους εξεταστές, σύμφωνα και με το υπόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής και ενημερώνεστε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. 
 
Οι υποψήφιοι θα προμηθεύονται το παράβολο των 11,74 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Θεσσαλονίκης (Ερμού και Καρόλου Ντηλ γωνία), το οποίο καταθέτουν στη γραμματέα της Επιτροπής την πρώτη μέρα των εξετάσεων.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ