Ο Δήμος Έδεσσας για τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων | PellaNews

Ο Δήμος Έδεσσας για τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων

Ανακοίνωση για τον καθαρισμό των οικοπέδων προς ιδιώτες εξέδωσε ο Δήμος Έδεσσας, η οποία αναφέρει αναλυτικά:

"Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και των ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός οικισμών και κατοικημένων περιοχών, να προβούν στον καθαρισμό της βλάστησης και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά, για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς".