Δήμος Σκύδρας: Έρχεται ο νέος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης | PellaNews

Δήμος Σκύδρας: Έρχεται ο νέος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Αίθουσα ΔΣ Σκύδρας

Στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 συζητήθηκε η λήψη απόφασης για το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης επιλογής  Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τον Δήμο Σκύδρας. Όπως αναφέρθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να εκλέξει Συμπαραστάτη. Στην συζήτηση μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ο ρόλος που έχει ο Συμπαραστάτης ενώ ακόμη έγινε αναφορά και στον κ. Παλτίδη, ο οποίος για όσους δεν γνωρίζουν ήταν ο Συμπαραστάτης του Δημότη με την προηγούμενη δημοτική αρχή όπως και με την προπροηγούμενη του κ. Χοΐδη. Άλλωστε ο Συμπαραστάτης ακολουθεί την θητεία της Δημοτικής Αρχής ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι λειτουργεί ανεξάρτητα. 

Παρακολουθήστε τη συζήτηση που έγινε στην αίθουσα του ΔΣ