Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ | PellaNews

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ

Στις 25 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη, συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας ώστε να εγκρίνει την αρ. 127/2021 απόφαση της ΔΕΥΑ Σκύδρας για την αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της Επιχείρησης. Σύμφωνα με την εισήγηση το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Δ/ση Μακεδονίας – Θράκης έκανε γνωστό ότι η αρ. 127/2021 απόφαση της ΔΕΥΑ Σκύδρας θα πρέπει να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό ανακλήθηκε η απόφαση με την αρ. 209/2021 ΑΔΣ και θα έπρεπε να τεθεί προς έγκριση στην Ο.Ε. άμεσα για την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2022 της ΔΕΥΑ Σκύδρας.