Κυρία Δήμαρχε Σκύδρας, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι | PellaNews

Κυρία Δήμαρχε Σκύδρας, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΛΑΦ Σκύδρας

γράφει ο Πεφτούλιος Κακουλίδης

Στην  υπ' αριθ. Πρωτ.  4411  της 17 Μαρτίου 1954 απόφαση του νομάρχη Πέλλας αναφέρεται επ΄ ακριβώς:

<<Παραχωρούμε  δωρεάν εις το υπουργείο εθνικής  Άμυνας  οικοπεδικήν έκταση  εκ 0,497 μ2 δι' ανέγερση κτιριακών  εγκαταστάσεων εν Σκύδρα ,εκ της όλης εκτάσεως των 1214 μ2 του υπ΄αρ.38)174 οικοπέδου Συν)σμού  Σκύδρας  εξ' τούτο περιγράφεται  είς το συνημμένων τη παρούση σχεδιάγραμμα της Δ)νσεων  Τεχ. Υπηρεσιων Ν. Πέλλης>> (συν.1)
δηλαδή  παραχωρεί  497 μ2 χωρίς να προσδιορίζει σε ποιο σημείο του οικοπέδου.

Στην συνέχεια έρχεται  η  υπό Αριθ. 2225/30 Μάη 1985 απόφαση νομάρχη Πέλλας (συν.2) με την οποία αποφασίστηκε η δωρεάν παραχώρηση του 174 α οικοπέδου στην κοινότητα  Σκύδρας.

δηλαδή  παραχωρεί  συγκριμένο οικόπεδο  που είναι το 174α εκεί ακριβώς που είναι χτισμένη η Λ.Α.Φ. όπως ακριβώς φαίνεται και στο σχέδιο της διανομής.(συν.3)

Το συγκεκριμένο ακίνητο άνηκε έκτοτε στον Δήμο Σκύδρας και μάλιστα με την αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως βρίσκεται στο  Ο.Τ. 44α  και είναι αυτό που λειτουργούσε στον  παρελθόν η  Λ.Α.Φ. ,

Η συγκεκριμένη απόφαση  έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ.  πρωτ. 431 Πιστοποιητικό  μεταγραφής  του υποθηκοφυλακείου Σκύδρας   στον τόμο 42 και στον αριθμό 71 στις 2/7/1985  και ουδέποτε έγινε κάποια μεταβολή αποδεικνύοντας περίτρανα ότι αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου. (συν. 4)

Το  πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι στην απόφαση αναφέρεται   ότι το οικόπεδο είναι 300 μ2 και όχι 500 μ2  όσο είναι και πραγματικά.

Επομένως  το πρόβλημα δεν είναι αν το οικόπεδο είναι του Δήμου που σίγουρα είναι αλλά ότι πρέπει να διορθωθούν τα  τετραγωνικά του οικοπέδου που είναι 500μ2 και όχι 300 μ2, όσο αναφέρονται  στην απόφαση.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με δυο τρόπους:

1) Να διαρθρωθεί η απόφαση του νομάρχη όσον αφορά το εμβαδόν σε αυτό που  πραγματικά είναι, είτε δια μέσου της διοικητικής - υπηρεσιακής οδού, είτε δια μέσου της δικαστικής οδού.
2) Να ζητηθεί η ανάκληση της απόφασης παραχώρησης της συγκεκριμένης έκτασης γιατί έπαψε  ο σκοπός για τον οποίο παραχωρήθηκε σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομολογία την οποία και έχω καταθέσει, με παρόμοιες  ανακλήσεις. Εξάλλου  τον συγκεκριμένο τρόπο και εσείς η ίδια κύρια Δήμαρχε τον αποδέχεστε, τον  αναγνωρίζεται  αλλά και τον υπερασπίζεστε  γιατί είναι ίδιος με τον τρόπο με τον οποίο επιστρέφεται το στρατόπεδο Σκύδρας στον Δήμο. 
 '

Ετσι λοιπόν υπηρετώντας  ένα και μόνο ένα συμφέρον, το Δημοτικό συμφέρον έχουμε την υποχρέωση και το καθήκον να μεταγράψουμε  στο κτηματολόγιο το εν λόγω ακίνητο και παράλληλα να διεκδικήσουμε  το υπόλοιπο του 174 α οικοπέδου αλλά και το 174 β ώστε να ανεγερθεί το ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΚΥΔΡΑΣ όπως εξάλλου χαρακτηρίζεται και από την αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως. 

 

Αποθήκες Αγροτικής Τράπεζας

Κυρία Δήμαρχε

Μετά από τις κατηγορίες στο πρόσωπο μου κατά τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε με τηλεδιάσκεψη στις 30-9-2021 χωρίς να είμαι παρών έχω την υποχρέωση απέναντι στους Δημοτικούς συμβούλους αλλά και στους συμπολίτες μου να απαντήσω.

Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά σε αυτά που πρόσφερα στον Δήμο, στον τόπο μου,  το τελευταίο χρονικό διάστημα με την ιδιότητα βασικά του πολίτη, αλλά και του υπαλλήλου, 

αυτά είναι: 

1) Ανάκληση της αριθμ 41682 /8-4-1939 απόφαση Υπουργού Γεωργίας που ανακλήθηκε με την αριθμ 21 98/119679  της 25/10 /2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία επιστρέφει στο  Δημόσιο το αριθμό 349 διαθέσιμο τεμάχιο εμβαδού 3793 τετ. μέτρα. Αποτελεί το οικοδομικό τετράγωνο 60, είναι χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστος χώρος βρίσκεται στο κέντρο της Σκύδρας (Αποθήκες της Αγροτικής Τράπεζας)

Το συγκεκριμένο μπορεί να ζητηθεί και να παραχωρηθεί στον Δήμο

Το κτίριο της πρώην ΓΕΣΠΟΒ απέναντι από το 1ο Δημοτικό Σχολείο

2) Ανάκληση της Α. Π.201293 /1-9 -1966  απόφαση νομάρχη Πέλλας με την οποία επιστρέφονται στο Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης με την οικ11 665 /22-2-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Με την απόφαση επιστρέφονται τα αριθμ 193 και 194β οικόπεδα συνολικού εμβαδού 1000 τετραγωνικά μέτρα στο οικοδομικό τετράγωνο 54, μαζί με το τριώροφο κτίριο που είναι κατασκευασμένο μέσα  στο οικόπεδο.

Στη συνέχεια με την 2239/27-2-2019 αίτηση μου προς τον Δήμο Σκύδρας αιτούμαι την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως με το χαρακτηρισμό χώρου Διοίκησης, δηλαδή Δημαρχείο.

Το συγκεκριμένο ακίνητο μπορεί να ζητηθεί και να παραχωρηθεί στον Δήμο για τον συγκεκριμένο σκοπό 

 

Πρώην κτίριο Α.Σ.

3)Ανάκληση της Α.Π. 12464/    απόφαση νομάρχη Πέλλας με την οποία επιστρέφεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την οικ.44768/6 Αυγούστου 2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  Θράκης με την απόφαση αυτή επιστρέφονται στο αριθ. 346 διαθέσιμο οικόπεδο στο οικοδομικό τετράγωνο 67 έκταση   477 τετραγωνικών μέτρων μαζί με το κτίριο που είναι κατασκευασμένο. 

Στη συνέχεια κατέθεσα την αριθμ. 1147 0/25 -10-2019 αίτησή μου στον Δήμο Σκύδρας με την οποία ζητούσα την τροποποίηση του σχεδίου πόλης με τον χαρακτηρισμό χώρο τοπικών υπηρεσιών πρόνοιας. 

Το συγκεκριμένο ακίνητο μπορεί να ζητηθεί από τον Δήμο και να του παραχωρηθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό 

 

χώρος εκκλησίας στο Ντεκοβίλ

4)Ανάκληση της  αριθμό 1428/22-8 -1956 απόφαση Νομάρχης Πέλλας, με την οποία επιστρέφονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την οικ.12184/17-5-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Με την απόφαση αυτή επιστρέφονται το αρ. 355 εκτάσεις 1022 τετραγωνικά μέτρα και 356 εκτάσεις 716 τετραγωνικά μέτρα οικόπεδα του Συνοικισμού Σκύδρας συνολικού εμβαδού 1.680 ,5 τετραγωνικά μέτρα 

Στη συνέχεια κατέθεσα την αριθ. 5238 /22-5-2019 και ζητούσα την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως, σε χώρο εκκλησίας.

Το συγκεκριμένο ακίνητο μπορεί να ζητηθεί από τον Δήμο και να παραχωρηθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό

 

χώρος στάθμευσης στην είσοδο της Σκύδρας

5)Ανάκληση της αριθμ 3660/4- 3- 1958 απόφαση του νομάρχη Πέλλας με την υπ αριθ. 2820 8/1 6-5 -2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης. Με την απόφαση αυτή επιστρέφονται το αριθμ 364 διαθέσιμο οικόπεδο εμβαδού 650  τετραγωνικών μέτρων το οποίο βρίσκεται μέσα στο κέντρο της Σκύδρας.

Στη συνέχεια κατέθεσα την αριθμό 5236 /22-5-2019 αίτησή μου στον Δήμο Σκύδρας με την οποία ζητούσα την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως σε χώρο στάθμευσης.

Το συγκεκριμένο ακίνητο μπορεί να ζητηθεί από τον Δήμο και να του παραχωρηθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό.

 

6) Μετά από έρευνα μου με το από 7-9-/2021  έγγραφο μου που κατέθεσα στον Δήμο Σκύδρας αποδεικνύω ότι το 174 Α οικόπεδο εμβαδού 300 τετραγωνικών μέτρων μέσα στο οποίο είναι χτισμένο η Λέσχη Αξιωματικών φρουράς Σκύδρας, κτίριο το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και δεκαετίες,νκτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την 2225/20 Μαΐου 1985  απόφαση νομάρχη, η οποία έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο Σκύδρας της 22/7 /1985 σύμφωνα με το 43/31 Αυγούστου 2021 πιστοποιητικό μεταγραφής,ντο οποίο εκδόθηκε μετά από αίτησή μου ανήκει στον Δήμο.

Το προτείνω για χώρο Διοίκησης κτίριο που μέχρι σήμερα αγνοούνταν η ιδιοκτησία του.

 

Διαπλάτυνση οδός Χαρωνίτη

7)Με την ιδιότητα του υπαλλήλου ξεκίνησα το 1999 τη διαδικασία  τροποποίησης του σχεδίου πόλεως για τη διαπλάτυνση της οδού Χαρωνίτη οδού που είναι ο κεντρικότερος δρόμος του δήμου Σκύδρας. Η τροποποίηση έγινε τελικά στις 5 Σεπτεμβρίου του 2001 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 730 τεύχος 8 Σεπτεμβρίου 2001.

Η έγκριση της πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού έγινε το 2010, δηλαδή έντεκα χρόνια μετά. Καθορίστηκαν οι τιμές μονάδες με τη 230 / 2016 απόφαση του μονομελούς εφετείου Θεσσαλονίκης, δηλαδή διαδικασία κράτησε 17 ολόκληρα χρόνια.

Η αποζημίωση τελικά που πρέπει να δοθεί είναι 15.501 ευρώ που αφορούν 2.276 τετραγωνικών μέτρων για τη Διαπλάτυνση του κεντρικού δρόμου του Δήμου στα 15m και η απόκτηση από το Δήμο δύο κτιρίων το ένα από τα οποία είναι διατηρητέο, ακίνητα τα οποία ακόμα και το 2021, δηλαδή 22 χρόνια μετά δεν έχουν τακτοποιηθεί.

 

8) Με μία σειρά εγγράφων μου τα από 31-1-2020, 16-6- 2020 ,17-7-2020, 24-7- 2020 ,17-8-2020 ,22-9-2020, 20-10-2020, 22-1-2021,14-4 -2021 απευθυνόμενος σε διάφορους φορείς και ειδικά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατόρθωσα να αφυπνίσω τούς βουλευτές του τόπου και έτσι να ωριμάσει η μελέτη του φράγματος τού Αλμωπαίου  ποταμού.

Έργο που τελικά έχει ενταχθεί στο ταμείο ανάκαμψης και θα κατασκευαστεί.

Η μελέτη του έργου αυτού ξεκίνησε προτού δεκαετίες και πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που θα κατασκευαστεί στον νομό Πέλλας.

 

κτίριο πρώην ΓΕΣΠΟΒ στην Καλή

9) Με την υπ.  αριθ .6- 9- 2019 αίτηση μου ζήτησα την ανάκληση της υπ. αριθ. 6645/14-3- 1966 απόφαση νομάρχη Πέλλας με την οποία θα επιστραφούν στο δημόσιο το 544 και 545 οικόπεδα με έκταση 14.807 τετραγωνικά μέτρα και 5.348 τετραγωνικά μέτρα συνολικά 20.155 τετραγωνικά μέτρα τα οποία βρίσκονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Καλής. 

Στα συγκεκριμένα αγροτεμάχια είναι χτισμένα τα εργοστάσια και ψυκτικοί θάλαμοι οπωροκηπευτικών τα οποία θα αποδοθούν από την υπό εκκαθάριση Γ.Ε.Σ.Π.Ο.Β  (αγροτικός συνεταιρισμός) στους Νέους Αγρότες του Δήμου.

 

10) Με την υπ αριθμόν 12-11-2019 αίτησή μου ζήτησα την ανάκληση η οποία και έγινε της υπ αριθμόν 5366/1968 απόφασης παραχώρησης του Υπουργείου Γεωργίας με την οποία παραχωρήθηκε το αριθμό 107 τεμάχιο στην. Γ.Ε.Σ.Π.Ο.Β (Συνεταιρισμός) εμβαδού 20.000 τετραγωνικών μέτρων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαυροβουνίου μέσα στο οποίο είναι κτισμένα εργοστάσια και ψυκτικοί θάλαμοι οπωροκηπευτικών, τα οποία θα αποδοθούν από την υπό εκκαθάριση Γ.Ε.Σ.Π.Ο.Β.(συνεταιρισμός) στους Νέους Αγρότες του Δήμου
   

 

11) Με μία σειρά εγγράφων μου και ενεργειών μου και ειδικά με το από 14-9-2018 έγγραφο μου αιτούμαι κατ εφαρμογή των νόμων 2882 /2001 αρθρο 12 παράγραφο 1 και του νόμου 1337 /1983 άρθρο 28 τη μεταγραφή των  οικοδομικών τετραγώνων 67α, οικοδομικό τετράγωνο 62α, ακόμα και το οικοδομικό τετράγωνο 62β που είναι χαρακτηρισμένα ως κοινόχρηστοι χώροι συνολικού εμβαδού 13.900, 83 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή όλη η περιοχή βρίσκεται στο κέντρο της Σκύδρας, παράλληλα με το σιδηροδρομικό σταθμό, που ονομάζεται και περιοχή decawille.  

Περιμένουμε τις ενέργειές του Δήμου για να μεταγραφούν τα ακίνητα στο δήμο Σκύδρας.

12) Με μία σειρά εγγράφων μου και ενεργειών  μου προσπαθώ να επιστρέψω στο Δημόσιο εκτάσεις εμβαδού 1.037,77 6 στρέμματα  και 287,99 στρέμματα οι οποίες παραχωρήθηκαν στην ΕΤΒΑ εταιρεία βιομηχανικής ανάπτυξης ,σημερινή Πειραιώς. 

Στις συγκεκριμένες εκτάσεις  πρόκειται να κατασκευαστεί η βιομηχανική περιοχή του Νομού Πέλλας -Ημαθίας η οποία και ποτέ δεν κατασεκυάστηκε αλλά αντίθετα πουλιέται παράνομα για άλλους σκοπούς.

Μετά την επιστροφή των εν λόγω εκτάσεων στο Δημόσιο έχω δρομολογήσει μέσα υπό την εκπόνηση του Τοπικού  Χωρικού Σχεδίου τη δημιουργία ενεργειακού Πάρκου που μαζί με το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος του φράγματος  στον ποταμό Αλμωπαίο  θα καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες του νομού .

 

 

13)  Έχω ξεκινήσει τη διαδικασία ώστε τα’ άριθμ. 575 ,576,577 ,578,583 συνολικού εμβαδού 79,3 στρεμμάτων και τα αριθμ 584, 594, 595,559 αγροτεμάχια αγροκτήματος Σκύδρας  συνολικού εμβαδού 29,04 στρεμμάτων, αγροτεμάχια του αγροκτήματος Σκύδρας να περιέλθουν στο δημόσιο από την υπό εκκαθάριση ΓΕΣΠΟΒ (Συνεταιρισμός) ώστε στο συγκεκριμένο χώρο, να κατασκευαστούν σύμφωνα με το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, ο Εμπορευματικός Σιδηροδρομικός Σταθμός και το Δημοπρατήριο φρούτων εκεί που πολλές δεκαετίες ήταν το εμπορικό κέντρο φρούτων, το οποίο  καθιστούσε τον Δήμο Σκύδρας το πρώτο εξαγωγικό κέντρο φρούτων στην Ελλάδα .
  

 

Όλα τα παραπάνω προσδίδουν στον δήμο Σκύδρας και στον τόπο μας μια περιουσία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, αλλά η πιο μεγάλη αξία δεν είναι η οικονομική, αλλά η πολεοδομική, η κοινωνική, γιατί εξασφαλίζει συγκεκριμένες βασικές λειτουργίες μιας πόλης.

Κα. Δήμαρχε όπως αντιλαμβάνεστε δεν χρησιμοποίησα το αρχείο του Δήμου όπως με κατηγορούν αλλά αντίθετα  ΕΓΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΑΡΧΕΙΟ για τον Δήμο,

αλλά και πάλι στην περίπτωση που το χρησιμοποιώ, ως πολίτης το χρησιμοποιώ  όπως όλοι οι πολίτες, γιατί ούτε παράνομο είναι, ούτε απόρρητο, ούτε  εμπιστευτικό.

Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα διάφορα στοιχεία από υπηρεσίες  (υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγια, ταχυδρομείο) και γενικά τα έξοδα όλης αυτής της κίνησης καλύπτονταν με αποκλειστικά δικά μου έξοδα.  

Κυρία Δήμαρχε έχω την υποχρέωση να σας γνωστοποιήσω ότι οι ενέργειες μου έχουν πράγματι πολιτικό χαρακτήρα με την έννοια της πολιτικής όπως ορίζεται από την αγάπη μου για τον τόπο, και το δικαίωμα που έχουμε όλοι στην προσφορά, που δεν είναι προνόμιο των λίγων αλλά δικαίωμα των πολλών.

Σε καμία περίπτωση δεν έχει χαρακτήρα  πολιτικής, κομματικής, παραταξιακής   αντιπαράθεσης, γιατί ο μοναδικός μου στόχος  είναι η ανάπτυξη του τόπου μου και όχι η κατάκτηση της εξουσίας, αλλά  όταν και εάν συμβεί αυτό, να είστε σίγουρη ότι θα είστε η πρώτη που θα το μάθετε. 

Συνεχίζοντας τον αγώνα για την ανάπτυξη του τόπου μας ας  εστιάσουμε τη σκέψη μας, και την ενέργειά μας ώστε η           
                                                             

Σ Κ Υ Δ Ρ Α 
                                                               

να γίνει το
           

 Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο  –  Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο –  Ε Ξ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο   Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  
                                                               

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

και  να μην ξεχνάμε ότι στον χώρο της λειτουργούσαν  και λειτουργούν  επιχειρήσεις υποδειγματικές σε όλη την χώρα,  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ  ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ  που τέτοια  πρέπει να είναι και η εμβέλεια του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ.

 

 

*τα συνημμένα που σημειώνονται είναι στη διάθεση του καθενός