Με δύο συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας την Τρίτη 7/12 | PellaNews

Με δύο συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας την Τρίτη 7/12

Πρόκειται για την ειδική συνεδρίαση έγκρισης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεων οικ. Έτους 2020 και Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικ. Έτους 2020 Δήμου Σκύδρας ενώ αμέσως μετά ακολουθεί τακτική συνεδρίαση με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη (δείτε εδώ). Στις 14:00 έχει οριστεί η ώρα έναρξης της ειδικής συνεδρίασης μέχρι τις 15:00 που ξεκινάει η τακτική. Αυτή τη φορά ο πρόεδρος επέλεξε για τη συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.