Το Γενικό Λύκειο Καλής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ | PellaNews

Το Γενικό Λύκειο Καλής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έγκριση συμμετοχής του σχολείου μας «ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΗΣ» στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για το έτος 2020-21.

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τοντίτλο:

“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”.

Στόχος του Σχεδίου, είναι να βελτιωθεί το σχολείο στους παρακάτω τομείς:

ποιότητα της εκπαίδευσης,

την οργάνωση του σχολείου,

τρόποι και οργάνωση διδασκαλίας για την μετάβαση από μη ψηφιακό σε ψηφιακό,

επίτευξη υψηλότερου επιπέδου για το προσωπικό.

Η βελτίωση θα έρθει μέσα από την συνεργασία των σχολείων με τη διενέργεια μαθημάτων συγκριτικής αξιολόγησης, τα οποία πρόκειται να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, στο εξωτερικό.

Ως αποτέλεσμα του προγράμματος, θα αυξηθούν οι καινοτόμες δραστηριότητες και θα διευρυνθούν οι ορίζοντες του σχολείου. Οι σημερινοί μαθητές του σχολείου αλλά και οι μελλοντικοί μαθητές θα επωφεληθούν από τις παρουσιάσεις, τις πρωτοβουλίες και τα γεγονότα που θα αναλάβουν άμεσα ή έμμεσα από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Χάρη σε νέες ιδέες και βελτιώσεις, το σχολείο θα μπορεί να προωθεί καινοτόμες δραστηριότητες, υλοποιώντας με αυτό τον τρόπο τον πρωταρχικό στόχο του σχολείου μας, που είναι η ευημερία, τόσο της σχολικής όσο και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας.

Ο Υπεύθυνος του προγράμματος

Ιωάννης Χριστοφορίδης

 

Ο Διευθυντής

Τρύφων Γιόντης