Βίαιοι μουσώνες έφεραν πλημμύρες στην Ινδία | PellaNews