Στα Λευκάκια, στο Ναύπλιο, έγινε και φέτος η λιτανεία της εικόνας του Αγ. Γεωργίου με άλογα | PellaNews

Στα Λευκάκια, στο Ναύπλιο, έγινε και φέτος η λιτανεία της εικόνας του Αγ. Γεωργίου με άλογα

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Τρίτη, 24 Απρίλιος, 2018 - 03:00