Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης | PellaNews

Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης

Γράφει ο Αθανάσιος Α. Σπανός

Αντιδήμαρχος Σκύδρας

Με ιδιαίτερη χαρά παρευρέθηκα στην ημερίδα που έκανε η ΕΕΤΑΑ με θέμα «Αναδιοργάνωση & Διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, Απλούστευση & Προτυποποίηση Διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού-Πιλοτική λειτουργία".

Αισθάνομαι την υποχρέωση να ενημερώσω τους δημότες της Σκύδρας για το τι έρχεται από το επόμενο έτος και να δώσω την κατεύθυνση προς τα που πρέπει να κινηθούμε. Η Ευρώπη αλλάζει. Και σαν μέλος της αλλάζουμε και εμείς. Άλλοι θεωρούν προς το καλύτερο και άλλοι προς το χειρότερο. Εγώ πιστεύω ότι ο δρόμος της εξωστρέφειας είναι αυτός που θα μας οδηγήσει και έξω από την κρίση και έξω από αυτή την κουλτούρα και τρόπο σκέψης που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια.

Ξεκινήσαμε από τις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά τις σημαντικές δαπάνες σε έργα ψηφιακού Μετασχηματισμού των Δήμων & Περιφερειών τα τελευταία χρόνια.

Πρέπει να δοθεί επαρκής μέριμνα ώστε να μην πρυτανεύσει πάλι η οριακή βελτίωση του μοντέλου λειτουργίας αλλά να γίνει δυνατή η ουσιαστική βελτίωση και συντήρηση σε βάθος χρόνου των υποδομών.

Πρέπει να γίνει συνολική, ενοποιημένη αναδιοργάνωση υπηρεσιών, δεδομένων, οργανογραμμάτων και πληροφοριακών συστημάτων με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Το λογισμικό των ΟΤΑ δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει το μοντέλο λειτουργίας.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κράτος, ένα νέο δήμο, μιας νέας περιφέρειας.

Χωρίς χαρτί (μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και στην διακίνηση αλλά και στην αρχειοθέτηση)

Ένα κράτος που παρέχει τις υπηρεσίες του εκ των προτέρων

Ένα κράτος που μπορείς να εμπιστευτείς

Ένα κράτος που αλλάζει και εξελίσσεται

Ένα κράτος που σε καλεί και σε έλκει να συνεργαστείς μαζί του

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πλήρης-κάλυψη των διαδικασιών των ΟΤΑ

Δραστική αλλαγή και όχι οριακή βελτίωση

Προτυποποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών

Σχεδίαση βέλτιστων, οικονομικά, αποδοτικών υποδομών πληροφορικής

Πλήρης βέλτιστη ψηφιακή λειτουργία των ΟΤΑ

Νέες διαδικασίες

Ανάπτυξη συστήματος, Διοίκηση σε Ελληνικά και Αγγλικά

Πολυκαναλική συμμετοχική πρόσβαση

Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούμε από το νέο έτος είναι οι εξής:

Προδιαγραφές για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών

Προδιαγραφές ολοκληρωμένων πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των πόρων των ΟΤΑ

Προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος διοίκησης

Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας

Σχεδιασμός νέας σύγχρονης αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών συστημάτων των ΟΤΑ.

Τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών θα είναι τα εξής:

Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσα από την εύκολη και ταχεία πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες

Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και των ΕΣΠΑ

Αναβάθμιση της πληροφόρησης  της διοίκησης

Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συστημάτων των ΟΤΑ καθώς και με συστήματα κεντρικών φορέων

Υποστήριξη της ψηφιακής λειτουργίας με το χαμηλότερο κόστος

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι όλα τα παραπάνω θα υλοποιηθούν από ανθρώπους και ότι η εφαρμογή όλων αυτών αφορά τον καθένα ξεχωριστά.

Άλλους από την μεριά της αιρετής διοίκησης και άλλους από την μεριά του στελεχιακού προσωπικού που με τις ικανότητές τους και την καλή τους διάθεση θα προχωρήσουν αυτές τις αλλαγές.

Το μεγάλο στοίχημα, λοιπόν, είναι πως θα διαχειριστούμε αυτήν την αλλαγή μέσα από συνδυασμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, διαβούλευσης ενεργού συμμετοχής επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Δημιουργία εσωτερικής ομάδας εργασίας ως ομάδα κρούσης ΟΤΑ η οποία θα απαρτίζεται από νέα, παλιά, ικανά άτομα για να φέρουν την αποστολή εις πέρας.

Σε επόμενο άρθρο μου θα σας αναλύσω συγκεκριμένα το νέο μοντέλο διοίκησης που καλούνται όλοι οι δήμοι, περιφέρειες και κράτος να υλοποιήσουν από το νέο έτος και θα προσπαθήσω να σας κάνω κατανοητό τι ακριβώς αλλαγές θα έχουν οι δημότες με την αλλαγή αυτή.

Το μυστικό της αλλαγής είναι να συγκεντρώνεις όλη σου την ενέργεια, όχι στην μάχη εναντίων του παλιού, αλλά στην δημιουργία του καινούργιου.