Ευαγγελία Κεκελέκη: "Οι τρεις λόγοι που καλπάζει η ακρίβεια στην Ελλάδα" | PellaNews

Ευαγγελία Κεκελέκη: "Οι τρεις λόγοι που καλπάζει η ακρίβεια στην Ελλάδα"

Η Ευαγγελια Κεκελέκη,Γενική Γραμματέας Δ.Σ Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών ΚΕ.Π.ΚΑ σε ραδιοφωνική της συνένττευξη στον Flash 96.1 είπε μεταξύ άλλων οτι "κανένας δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα πόσο ψηλά θα φθάσει και μέχρι πότε θα διαρκέσει η ακρίβεια στην Ελλάδα, που είναι η υψηλότερη στην Ε.Ε."Αυτό οφείλεται στο οτι υπάρχουν άτυπα καρτέλ, λείπει ο έλεγχος από την πολιτεία και δεν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση".